Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 24 Iανουαρίου 2011.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 24 Iανουαρίου 2011.

Στις 18/1 στην ΓΕΚ Τέρνα η συμμετοχή της Morgan Stanley ανήλθε στο 5,004%.

Στην Κλουκίνα- Λάππας το ποσοστό του Ιωάννη Λάππα στις 12/1 διαμορφώθηκε στο 31,48% από 28,29% προηγουμένως.

Στις 21/1 ο κ. Θ. Βάρδας αύξησε τη συμμετοχή του στην εταιρία Βάρδας στο 92,5616%, από 92,1495%. Το ανωτέρω ποσοστό ο κος Θεόδωρος Βάρδας το κατέχει άμεσα και έμμεσα, μέσω της εταιρίας Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ στην οποία και συμμετέχει με ποσοστό 100%. Επίσης, ο κος Θεόδωρος Βάρδας ενεργεί συντονισμένα με την εν λόγω εταιρία, στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Βάρδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.

Στη Unibios η συμμετοχή του Μαυρίκιου Ορφέα διαμορφώθηκε στο 7,94% από 7,93% προηγουμένως.

Στην Alpha Αστικά Ακίνητα το ποσοστό της Alpha Bank στις 19/1 ανήλθε στο 91,53%.

Τέλος στη ΝΕΛ, στο 0,23% από 8,85% προηγουμένως, περιορίστηκε η συμμετοχή της Millennium Bank και το ποσοστό συμμετοχής του κ. Απόστολου Κων. Βεντούρη στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας κατήλθε στο 0,49% από 11,67% προηγουμένως.

Παράλληλα το ποσοστό της Altan Navigation Limited ανήλθε στο 96,673%.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ απέκτησαν δικαιώματα ψήφου στη εταιρία οι κάτωθι εταιρίες-μέτοχοι: Α) Η εταιρία Altana Navigation Limited που ελέγχεται από την κα Ευαγγελία Μαρτίνου, Β) η εταιρία Ercolana Holdings Ltd που ελέγχεται από τον κ. Γεώργιο Ζέρδιλα, Γ) η εταιρία ISFI Square Fund Ltd που ελέγχεται από τον κ. Αναστάσιο Οικονόμου, και Δ) η εταιρία Antelope Shipping Inc που ελέγχεται από κο Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγερ.

Κατόπιν των ανωτέρω και δυνάμει του από 26.11.2010 καταρτισθέντος μεταξύ των ανωτέρω εταιριών ιδιωτικού συμφωνητικού, οι ανωτέρω εταιρίες ασκούν συντονισμένα τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν στη ΝΕΛ. Συνεπώς, οι υπό Α, Β, Γ και Δ εταιρίες κατέχουν συνολικά 329.280.434 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία, αντιστοιχούντα σε ποσοστό 96,673%.

Υπενθυμίζεται ότι οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω περιγραφόμενη αποφασισθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στις 10.1.2011.


**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 24/01/2011 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v