Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες χάλυβα: Με το δεξί το α΄ τρίμηνο

Ευνοεί η ανοδική πορεία της τιμής του μετάλλου, αλλά στον κλάδο κανένας δεν εφησυχάζει - Εύθραυστη και εύκολα αναστρέψιμη η κατάσταση σε μια αγορά όπου η ζήτηση συνεχίζει να μειώνεται - Τα αποτελέσματα 2009 - 2010.

Εισηγμένες χάλυβα: Με το δεξί το α΄ τρίμηνο
Ευνοεί η ανοδική πορεία της τιμής του μετάλλου, αλλά στον κλάδο κανένας δεν εφησυχάζει - Εύθραυστη και εύκολα αναστρέψιμη η κατάσταση σε μια αγορά όπου η ζήτηση συνεχίζει να μειώνεται - Τα αποτελέσματα 2009 - 2010.


Με το ...δεξί φαίνεται να έχει ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο για τις εισηγμένες εταιρίες επεξεργασίας χάλυβα, γεγονός που όμως σε καμιά περίπτωση δεν εφησυχάζει τις διοικήσεις των ομίλων λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας που επικρατεί και της ολοένα και μειωμένης ζήτησης στην ελληνική αγορά.

Τα όποια... χαμόγελα των επιχειρήσεων οφείλονται στην ανοδική τάση που παρουσίασε η τιμή του χάλυβα και άρα των βελτιωμένων περιθωρίων στις πωλήσεις τους. Αυτό θα φανεί πιθανότατα στις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του 2011, όμως:

Α. Υπάρχουν εκτιμήσεις αναλυτών που αμφιβάλλουν έντονα για το κατά πόσον η τιμή του μετάλλου θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Β. Η ζήτηση στην ελληνική αγορά (επηρεάζεται από τη βιομηχανική παραγωγή, την υλοποίηση μεγάλων έργων, την οικοδομική δραστηριότητα και την τραπεζική χρηματοδότηση των πελατών των εταιριών) συνεχίζει να υποχωρεί.

Γ. Ο κίνδυνος των επισφαλειών ανεβαίνει και οι επιχειρήσεις του κλάδου δείχνουν απρόθυμες να αναλάβουν αυξημένους κινδύνους, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην επίτευξη θετικών ταμειακών ροών και στη μείωση του κόστους τους.

Ενδεικτικά είναι όσα υποστηρίζει η διοίκηση της Έλαστρον: "Κάθε πρόβλεψη για το 2011 θα ήταν παρακινδυνευμένη. Η μεγάλη άνοδος στις τιμές των πρώτων υλών από τα τέλη του 2010 έως και τα μέσα του πρώτου τριμήνου αποτέλεσε τον σημαντικότερο παράγοντα αύξησης των τιμών των χαλυβουργικών προϊόντων, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις επιχειρήσεις του κλάδου το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Ωστόσο, αβέβαιο παραμένει αν οι αυξήσεις αυτές στην τιμή του σιδηρομεταλλεύματος και του σκραπ, που αποτελούν τη βασική ύλη παραγωγής χάλυβα, θα μπορέσουν να διατηρηθούν, βελτιώνοντας περαιτέρω τα αποτελέσματα των εταιριών του κλάδου".
 
"Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Έλαστρον, σε παγκόσμιο επίπεδο οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανή μείωση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε διόρθωση τις τιμές των προϊόντων. Στη συνέχεια, για το β΄ εξάμηνο του 2011, εκτίμηση παραμένει ότι οι παραγωγοί της Ευρώπης και της βόρειας Αμερικής θα προσπαθήσουν να αυξήσουν τις τιμές, ελπίζοντας σε τόνωση της ζήτησης και στην αύξηση της αποθεματοποίησης των επιχειρήσεων μετά το καλοκαίρι. 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η εν εξελίξει οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις του χώρου, με συρρίκνωση της δραστηριότητάς τους στα επίπεδα του μέσου της δεκαετίας του 1990(!), ενώ βελτίωση και αναστροφή στην τάση, αν υπάρξει, θα γίνει με την υλοποίηση νέων αναπτυξιακών μέτρων, που θα δώσουν ώθηση στην αγορά.

Σε ίδιο περίπου μήκος κύματος βρίσκονται και οι εκτιμήσεις του ομίλου Μπήτρου, σύμφωνα με τον οποίο: "Το 2011 τα βασικά μέταλλα αναμένεται να ενισχυθούν από την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Στη χαλυβουργία, οι βιομηχανίες, εξαιτίας της χαμηλής εγχώριας ζήτησης, προσανατολίζονται στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου και της βόρειας Αφρικής".

Στο διεθνές επίπεδο υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης της ζήτησης, ενώ η αύξηση των τιμών σιδήρου επηρεάζει θετικά τα μικτά περιθώρια της ελληνικής βιομηχανίας χάλυβα. Στην εσωτερική βεβαίως αγορά η συνεχής πτώση της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας είναι, όπως έχει προαναφερθεί, μόνιμο πρόβλημα ελλειμματικής ζήτησης των χαλυβουργικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτόν, η συγκεκριμένη αγορά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται προβλέψεις για το 2011.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Αφοί Κορδέλλου, το κλίμα αβεβαιότητας και η πτώση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, η αστάθεια στις διεθνείς τιμές του χάλυβα και η ενδεχόμενη αύξηση των επισφαλειών λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά είναι οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν αβέβαιες τις όποιες προβλέψεις των επιδόσεων της εταιρίας για τη χρήση του 2011.

Από την πλευρά της, η ΣΙΔΜΑ προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίση με βάση τις παρακάτω πολιτικές:

Μείωση των γενικών εξόδων (το 2010, σε σχέση με το 2009, τα γενικά έξοδα μειώθηκαν κατά 10%) και στο ίδιο πνεύμα θα συνεχίσει και το 2011.
• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, προχωρώντας στη σταδιακή διακοπή λειτουργίας των αποθηκών του Ασπροπύργου, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου.
• Ενίσχυση της ρευστότητας, αυξάνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα κατά 116% ή 15 εκατ., ήτοι από 12,8 εκατ. το 2009 σε 27,5 εκατ. το 2010. Σε αυτό συνετέλεσαν η συντηρητική διαχείριση των αποθεμάτων καθώς και η μείωση των ημερών πίστωσης της πελατείας, πετυχαίνοντας έτσι εξοικονόμηση κεφαλαίων κίνησης 5,1 εκατ. ευρώ. 

Στα ανωτέρω προστίθεται και η νέα δραστηριότητα του ομίλου που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την κατάθεση το 2010 αιτήσεων αδειών τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πανέλ στις στέγες των εγκαταστάσεών του, για την παραγωγή ενέργειας συνολικής ισχύος 3,8 ΜV. Τα έσοδα αυτής της επένδυσης υπολογίζονται σε 2 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, αρχής γενομένης από το 2012.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΣΙΔΜΑ, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό αβεβαιότητας. Οι κύριοι στόχος και φέτος είναι η διατήρηση της ρευστότητας και η αυστηρή πιστωτική πολιτική.

Οι θυγατρικές του εξωτερικού θα συνεχίσουν να αποτελούν τα επόμενα χρόνια το όχημα ανάπτυξης της ΣΙΔΜΑ. Τόσο στη Ρουμανία όσο και στη Βουλγαρία στοχεύουν σε μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, γεγονός που βασίζεται στην άρτια οργάνωση των εταιριών αυτών και στη σταδιακή κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς.

Εκτός από την παρουσία των θυγατρικών στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, η ΣΙΔΜΑ θα αυξήσει το 2011 τις εξαγωγές της στις υπόλοιπες γειτονικές βαλκανικές χώρες και στην Κύπρο. Η εταιρία πιστεύει ότι η παρουσία της στο εξωτερικό θα βοηθήσει σημαντικά στην απορρόφηση της αρνητικής επίδρασης από τη μειωμένη κατανάλωση στην εσωτερική αγορά.

Τι "παίζει" με τη Σιδενόρ

Από την πλευρά της, η Σιδενόρ έχει ως φετινό στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της με την αναζήτηση νέων αγορών, με την επέκταση σε νέα προϊόντα και με την αύξηση των μεριδίων σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Ευνοείται τόσο από την άνοδο της τιμής του μετάλλου όσο και από τη θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου, λόγω της διαφαινόμενης αναθέρμανσης των επενδυτικών προγραμμάτων των ενεργειακών εταιριών, ως απόρροια της αύξησης στη ζήτηση για ενέργεια και της ανάκαμψης των τιμών του πετρελαίου.

Εισηγμένες εταιρίες χάλυβα: Αποτελέσματα 2009 - 2010

Π ω λ ή σ ε ι ς

Μεταβολή

Κ έ ρ δ η

Μεταβολή

Εταιρεία

2010

2009

2010

2009

ΣΙΔΕΝΟΡ

993.418

937.994

5,9%

-23.008

-71.324

67,7%

ΑΦΟΙ Κορδέλλου

39.103

50.774

-23,0%

-697

-2.987

76,7%

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

90.508

92.098

-1,7%

-622

-5.490

88,7%

Μπήτρος Συμμετοχών

117.616

122.846

-4,3%

-5.214

-14.082

63,0%

ΣΙΔΜΑ

119.842

120.136

-0,2%

-7.349

-17.518

58,0%

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ
Πηγή: Λογιστικές καταστάσεις εταιριώνΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v