ΑΜΚ: Υπόθεση για «συστημένους» παίκτες!

Οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν τους δικούς τους λόγους για να «παραβλέπουν» τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Πώς επηρεάζει ο παράγοντας ψυχολογία. Τι έγινε σε περιπτώσεις 14 εισηγμένων.

ΑΜΚ: Υπόθεση για «συστημένους» παίκτες!
Το διοικητικό συμβούλιο της Nutriart, αιτιολογώντας την απόφασή του να προτείνει στην επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας την παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων τόσο στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο και στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, χρησιμοποίησε δύο κυρίως επιχειρήματα:

Πρώτον, το γεγονός ότι η παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων συντομεύει χρονικά τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται η χρονοτριβή και η γραφειοκρατία.

Δεύτερον, το ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και από την προβλεπόμενη τιμή της μετατροπής των ομολόγων που θα προταθούν στην επικείμενη γενική συνέλευση (άρα οι μέτοχοι μειοψηφίας δεν θα είχαν, πιθανότατα, συμφέρον να συμμετάσχουν, τουλάχιστον στην περίπτωση της αυξήσεως κεφαλαίου).

Αυτό που δεν αναφέρθηκε από τη διοίκηση της Nutriart -αλλά είναι αλήθεια- είναι το γεγονός ότι η όποια συμμετοχή των μετόχων μειοψηφίας θα ήταν οριακή, ακόμη και αν η τιμή διάθεσης των νέων τίτλων ήταν κατώτερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής. Γιατί, ως γνωστόν, λεφτά δεν... υπάρχουν!

Ανάλογη άλλωστε είναι η εικόνα που επικρατεί στο σύνολο σχεδόν των εισηγμένων στο Χ.Α., που είτε ολοκλήρωσαν τους τελευταίους μήνες Α.Μ.Κ., είτε βρίσκονται σε διαδικασία άντλησης νέων κεφαλαίων. Μερικά λοιπόν ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω:

Dionic: Η πρόσφατη γενική συνέλευση αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου έως 15 εκατ. ευρώ με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Avenir: Άλλη μία περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο θα ζητήσει από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων τον Ιανουάριο να ψηφίσει τη δυνατότητα έκδοσης μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου έως 10 εκατ. ευρώ με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων.

Imperio: Μικρό μόνο μέρος της αύξησης κεφαλαίου καλύφθηκε και αυτό σχεδόν αποκλειστικά από στρατηγικό επενδυτή Casa Magna. Οι βασικοί μέτοχοι δεν συμμετείχαν επειδή οι τράπεζες δεν τους χορήγησαν δάνεια, ενώ η απουσία των «μικρών» ήταν αναμενόμενη λόγω (και) του ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ήταν υψηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή.

Folli Follie Group - Κορρές: Οι κεφαλαιακές ενισχύσεις έγιναν από στρατηγικούς επενδυτές.

Γενική Τράπεζα: Στην υλοποιούμενη αύξηση κεφαλαίου (10,125 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά προς 0,40 ευρώ) ισχύει μεν το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, όμως -λόγω και του ότι η τρέχουσα τιμή βρίσκεται κάτω από τα 20 λεπτά- αναμένεται πως η μητρική Societe Generale θα είναι αυτή που θα καλύψει το σύνολο, ή σχεδόν το σύνολο, της έκδοσης.

ΑΤΕbank: Η προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε από τον βασικό μέτοχο (το ελληνικό δημόσιο και τους αναδόχους). Η τρέχουσα αύξηση κεφαλαίου ύψους 290 εκατ. ευρώ φαίνεται πως θα καλυφθεί σχεδόν αποκλειστικά από το ελληνικό δημόσιο, καθώς η τιμή διάθεσης των νέων τίτλων είναι σαφώς μεγαλύτερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

Alpha Γκρίσιν: Η αύξηση κεφαλαίου της εισηγμένης καλύφθηκε κατά ένα ποσοστό κυρίως με τη συμμετοχή προσώπων φίλα προσκείμενων στη διοίκηση και στους βασικούς μετόχους.

Ηλεκτρονική: Στην αποφασισμένη αύξηση κεφαλαίου ύψους έως 6,5 εκατ. ευρώ ισχύει το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ο βασικός μέτοχος (Ι. Στρούτσης) έχει ήδη προκαταβάλει το μεγαλύτερο ποσό της έκδοσης και το ποσό αυτό πιθανολογείται ότι θα αυξηθεί σε κάποιον βαθμό από την όποια συμβολή των υπόλοιπων μετόχων.

Hellas On Line: Η αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε μερικώς και σχεδόν αποκλειστικά από τους δύο βασικότερους μετόχους (Intracom Συμμετοχών και Vodafone). Η Hellas On Line έχει δρομολογήσει τώρα νέα αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τη μητρική Intracom Συμμετοχών και τη «συγγενή» Intrakat. Περί μαζικής συμμετοχής μικρομετόχων ούτε λόγος…

Εικόνα Ήχος: Η αύξηση κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε με επιτυχία αφορούσε κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης της εισηγμένης προς τον βασικό της μέτοχο.

Ελληνική Υφαντουργία - Fintexport: Οι δύο κλωστοϋφαντουργικές εταιρίες βρίσκονται σε επαφές για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση από στρατηγικούς επενδυτές.

Την κατάσταση αυτή βέβαια θα κληθούν πιθανόν να αλλάξουν οι ελληνικές τράπεζες, αν βέβαια επιδιώξουν τους επόμενους μήνες να προχωρήσουν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου ώστε να αποφύγουν την προσφυγή τους στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αν και το εγχείρημά τους δεν στερείται δυσκολίες, ελπίζεται πως θα μπορούσε με αυτό να αντληθεί αξιοσημείωτο ποσό κεφαλαίων από το εξωτερικό, σε περίπτωση βέβαια όπου αρθεί κάπως η γενικότερη αβεβαιότητα σχετικά τόσο με το ευρώ όσο και με την ομαλή χρηματοδότηση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ωστόσο, ακόμη και στις περιπτώσεις των τραπεζών, το σενάριο των στρατηγικών επενδυτών δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί.

Ο ψυχολογικός παράγοντας

Ένας από τους προφανείς λόγους για τους οποίους οι μέτοχοι μειοψηφίας δεν μετέχουν στις αυξήσεις κεφαλαίου των εισηγμένων είναι η γενικότερη έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί στην ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να τρώνε από τα έτοιμα και να πασχίζουν να εξυπηρετήσουν τα ανοίγματα που έχουν προς τράπεζες και τρίτους. Όσο για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια, έχουν και αυτά εξασθενίσει λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Ένας δεύτερος λόγος είναι πως σε πολλές περιπτώσεις η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό του Χ.Α.

Και φυσικά, ένας ακόμη είναι η κακή ψυχολογία των επενδυτών λόγω των μεγάλων απωλειών που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, όπου παρουσιάζεται -ενδεικτικά- η μετοχική πορεία των μετοχών έντεκα εταιριών που θεωρούνται «καλές» και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους (τράπεζες, μέταλλα, εμπόριο, υγεία, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια κ.λπ.). Εκτιμάται, μάλιστα, πως οι απώλειες του μέσου όρου των εισηγμένων μετοχών είναι ακόμη πιο μεγάλες.

Οι απώλειες των συγκεκριμένων τίτλων κυμάνθηκαν από 46% έως και 96,8%, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η πραγματική πτώση είναι σχετικά μειωμένη λόγω της ενδιάμεσης διανομής μερισμάτων (π.χ. Πλαίσιο, Jumbo, Σαράντης κ.ά.).

Αυτό που θα πρέπει επίσης να τονιστεί είναι η τελευταία στήλη του πίνακα, στην οποία παρουσιάζεται το απαιτούμενο ποσοστό ανόδου της τρέχουσας (11/12/2011) τιμής της μετοχής, προκειμένου αυτή να φτάσει στα προ πενταετίας επίπεδά της. Για να γίνει κάτι τέτοιο, η Fourlis πρέπει να κερδίσει 85%, η Jumbo 114%, η Βιοχάλκο 225%, η Σαράντης 309%, η Ελλάκτωρ 651%, ο ΟΤΕ 737%, η Εθνική Τράπεζα 1.217%, το Ιατρικό 1.752% κι η Intracom Συμμετοχών 3.030%.

***Ο πίνακας με την πορεία μετοχών 11 εισηγμένων στο Χ.Α. δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".


* To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v