Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιες μετοχές αλλάζουν καθεστώς διαπραγμάτευσης

Το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τη μεταφορά 2 εισηγμένων από το χρονισμό βραχείας διάρκειας (3ωρη διαπραγμάτευση) στο χρονισμό μακράς διάρκειας (5ωρη διαπραγμάτευση). Αντίθετα, 23 εταιρίες μεταφέρονται στην 3ωρη διαπραγμάτευση. Οι μεταβολές θα ισχύουν από 10 Οκτωβρίου 2005 και μέχρις να ισχύσει ο νέος κανονισμός. Οι 25 εταιρίες.

Ποιες μετοχές αλλάζουν καθεστώς διαπραγμάτευσης
Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τη μεταφορά δύο (2) εισηγμένων από το χρονισμό βραχείας διάρκειας (3ωρη διαπραγμάτευση) στο χρονισμό μακράς διάρκειας (5ωρη διαπραγμάτευση).

Αντίθετα, 23 εταιρίες μεταφέρονται στην 3ωρη διαπραγμάτευση, ενώ οι μεταβολές θα ισχύουν από 10 Οκτωβρίου 2005 και μέχρι να ισχύσει ο νέος κανονισμός.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αξιολόγησε επίσης όλες τις εισηγμένες εταιρίες με βάση το μέσο άνοιγμα τιμής αγοράς – πώλησης της συνεδρίασης (spread) και ενέταξε αυτές στην 3ωρη και 5ωρη διαπραγμάτευση.

Οι μεταβολές στους χρονισμούς διαπραγμάτευσης των μετοχών του Χ.Α. γίνεται σε εφαρμογή των άρθρων 103, 106, 107, 108 και 109 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την αξιολόγηση ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία spread του διαστήματος από 1/4/2005 έως και 30/9/2005.

Συγκεκριμένα:

Βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1β του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών μεταφέρονται από το χρονισμό βραχείας διάρκειας (3ωρη διαπραγμάτευση) στο χρονισμό μακράς διάρκειας (5ωρη διαπραγμάτευση), οι παρακάτω 2 μετοχές

• MULTIRAMA ΑΕΒΕ (ΚO)

• VETERIN ΑΒΕΕ (ΚΟ)

Οι παραπάνω μετοχές κατά την περίοδο αξιολόγησης είχαν μέσο spread μικρότερο ή ίσο του 1,6%.

Εξάλλου, βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών μεταφέρονται από το χρονισμό μακράς διάρκειας (5ωρη διαπραγμάτευση) στο χρονισμό βραχείας διάρκειας (3ωρη διαπραγμάτευση) οι παρακάτω 23 μετοχές

• ALMA - ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)

• ALSINCO ΑΕΕ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔ. - ΥΠΟΔ.(ΚO)

• ARROW Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦ/ΚΙΟΥ (ΚΟ)

• CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. (ΚΟ)

• CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A.E (ΚO)

• INTRAMET A.E. (ΚΟ)

• ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΕ (ΚΟ)

• ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ)

• ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. (ΚΟ)

• ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΚΟ)

• Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEX. ΒΑΜΒ. ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜ. ΑΒΕΕ(ΚΑ)

• ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)

• ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)

• ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΑ)

• Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)

• ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ Α.Ε. ΜΜΕ (ΚΟ)

• ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ΠO)

• ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

• ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)

• ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ (ΚΟ)

• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚΟ)

• ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. (ΚΟ)

Οι παραπάνω μετοχές κατά την περίοδο αξιολόγησης είχαν μέσο spread μεγαλύτερο του 2%.

Οι παραπάνω μεταβολές θα ισχύουν από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2005 και μέχρις ότου ισχύσει ο νέος κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v