Η Fed προτείνει νέο ρυθμιστικό καθεστώς για τις ξένες τράπεζες

Οι προτεινόμενες αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ξένων τραπεζών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Fed προτείνει νέο ρυθμιστικό καθεστώς για τις ξένες τράπεζες

Η Fed πρότεινε τη Δευτέρα νέο ρυθμιστικό καθεστώς για ξένες τράπεζες οι οποίες έχουν παρουσία στις ΗΠΑ, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί πιο ευνοϊκό για κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες και πιο αυστηρό για κάποιες άλλες που βασίζονται σε δραστηριότητες με μεγαλύτερο ρίσκο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι προτεινόμενες αλλαγές θα χαλαρώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις θυγατρικές ξένων τραπεζών, αλλά θα επιβάλλουν πιο αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά τη ρευστότητα άλλων τραπεζών.

Εν τω μεταξύ, η κεντρική τράπεζα προτείνει επίσης να εισάγει λιγότερο απαιτητικούς κανόνες σχετικά με το πόσο συχνά πρέπει οι ξένες τράπεζες να καταθέτουν «διαθήκες εν ζωή» οι οποίες εξηγούν τι θα κάνουν σε περίπτωση εκκαθάρισης. Με βάση την πρόταση, οι ξένες τράπεζες θα καταθέτουν σχέδια κάθε δύο με τρία έτη και όχι ετησίως.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αλλαγές μπορεί να μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των ξένων τραπεζών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v