Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FSB: Τα crypto απειλή για την παγκόσμια χρηματοοικονομική σταθερότητα

Οι τομείς ανησυχίας περιλαμβάνουν τη χρήση μόχλευσης, τις τεχνολογικές αδυναμίες και τις ελλείψεις ρευστότητας, σύμφωνα με έκθεση από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

FSB: Τα crypto απειλή για την παγκόσμια χρηματοοικονομική σταθερότητα

Tα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν σύντομα να απειλήσουν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα λόγω της κλίμακας, των δομικών τρωτών σημείων και της αυξανόμενης διασύνδεσής τους με το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, σύμφωνα με τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι τομείς ανησυχίας περιλαμβάνουν τη χρήση μόχλευσης, τις τεχνολογικές αδυναμίες και τις ελλείψεις ρευστότητας, σύμφωνα με έκθεση από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB). Η έκθεση σημείωσε επίσης ανησυχίες όπως τα χαμηλά επίπεδα κατανόησης των crypto assets από επενδυτές και καταναλωτές, καθώς και κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και ransomware.

Η ταχεία εξέλιξη και ο διεθνής χαρακτήρας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων σημαίνει ότι οι Αρχές πρέπει να εξετάσουν την «έγκαιρη και προληπτική αξιολόγηση πιθανών πολιτικών αποκρίσεων», ανέφερε η έκθεση. Αυτό περιλαμβάνει το να δοθεί προτεραιότητα στη διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτερης ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στα crypto assets.

Η σημείωση προσοχής αποτελεί εξέλιξη σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση του FSB που δημοσιεύθηκε το 2018, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα crypto assets δεν «αποτελούσαν σημαντικό κίνδυνο για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα». Το FSB είπε τότε ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σε συνεχή βάση, δεδομένης «της ταχύτητας των εξελίξεων και της ύπαρξης κενών στα δεδομένα».

Το FSB αποτελείται από εκπροσώπους Αρχών, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας και της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v