Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΕ: Συστάσεις για καταπολέμηση καρκίνων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό

Σειρά μέτρων που μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη για τη βελτίωση της αποδοχής του εμβολιασμού κατά HPV και HBV. Θα βοηθήσει επίσης να παρακολουθούν καλύτερα τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης, ώστε να εντοπίζουν τα κενά, σύμφωνα με την Κομισιόν.

ΕΕ: Συστάσεις για καταπολέμηση καρκίνων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση σειράς συστάσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τους καρκίνους που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, οι οποίες αποτελούν βασικό παραδοτέο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Η σύσταση του Συμβουλίου, που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο, αποσκοπεί στην αύξηση της κάλυψης του εμβολιασμού κατά ιών που μπορούν να οδηγήσουν σε καρκίνους των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV), σύμφωνα με την Κομισιόν.

Με την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης, τα κράτη μέλη μπορούν να αποτρέψουν τους καρκίνους που προκαλούνται από αυτούς τους ιούς, να σώσουν ζωές και να μειώσουν τις πιέσεις στα συστήματα υγείας. Η σύσταση θα βοηθήσει επίσης τις χώρες να παρακολουθούν καλύτερα τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης, ώστε να εντοπίζουν τα σημεία στα οποία ενδέχεται να πρέπει να αντιμετωπιστούν τα κενά.

Για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και άλλων μορφών καρκίνου που προκαλούνται από τον HPV, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου έχει θέσει ως στόχο τα κράτη μέλη να επιτύχουν ποσοστά εμβολιασμού κατά του HPV 90% για τα κορίτσια και να αυξήσουν σημαντικά τον εμβολιασμό των αγοριών έως το 2030.

Το σχέδιο για τον καρκίνο αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση της πρόσβασης και της αυξημένης διείσδυσης του εμβολιασμού κατά του HBV, ιδίως για την πρόληψη του καρκίνου του ήπατος.

Η σύσταση περιλαμβάνει σειρά άλλων μέτρων που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της αποδοχής του εμβολιασμού κατά του HPV και του HBV:

  • Την παροχή δωρεάν εμβολιασμού ή την πλήρη επιστροφή των εξόδων
  • Δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων εμβολιασμού
  • Εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στον εμβολιασμό, ιδίως για ομάδες υψηλού κινδύνου ή σε μειονεκτούσες καταστάσεις
  • Ενσωμάτωση του εμβολιασμού στα προγράμματα πρόληψης του καρκίνου
  • Ενίσχυση των επικοινωνιακών προσπαθειών και αντιμετώπιση της εσφαλμένης πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης

Όσον αφορά τον HPV, η σύσταση του Συμβουλίου προωθεί τον εμβολιασμό τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια.

Για τον ιό της ηπατίτιδας Β, προωθεί τον εμβολιασμό για όλες τις πληγείσες πληθυσμιακές ομάδες.

Η Κομισιόν θα στηρίξει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της σύστασης, μεταξύ άλλων με κοινή δράση ύψους 20 εκατ. EUR στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας «Η ΕΕ για την υγεία» για το 2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v