Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλέτσας: Γιατί «τώρα» η ΑΜΚ της Alpha Trust Ανδρομέδα

Ο CEO της Alpha Trust Ανδρομέδα Βασίλης Κλέτσας μιλά στο Euro2day.gr για το timing της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, τη στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει η εταιρεία, καθώς και για τον θεσμό των ΑΕΕΧ.

Κλέτσας: Γιατί «τώρα» η ΑΜΚ της Alpha Trust Ανδρομέδα

Κόντρα στο γενικότερο ρεύμα που θέλει τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου να γίνονται όταν επικρατεί κλίμα χρηματιστηριακής ευφορίας, η Alpha Trust Ανδρομέδα επιχειρεί το σχετικό εγχείρημα (τρεις νέες μετοχές σε κάθε δύο παλαιές προς 6,34 ευρώ το τεμάχιο, συνολικό ποσό έκδοσης έως 15,259 εκατ. ευρώ) σε περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Με όπλο τη σαφή υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου της σε μακροπρόθεσμη βάση έναντι του Γενικού Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του ΧΑ (από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2022 +143,12% έναντι +35,55%), η εισηγμένη εταιρεία επιδιώκει να μεγαλώσει, πιστεύοντας ότι η τρέχουσα συγκυρία είναι ευνοϊκή για τα συμφέροντα των επενδυτών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Trust Ανδρομέδα Βασίλης Κλέτσας μιλά στο Euro2day.gr για τη δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τους στόχους της εταιρείας, ενώ παράλληλα αναφέρεται και στον θεσμό των ΑΕΕΧ (Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) καθώς η ΑΝΔΡΟ έχει μείνει ο μόνος εκπρόσωπος του κλάδου στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Κύριε Κλέτσα, συμφέρει τον μέτοχο μιας ΑΕΕΧ οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου να γίνονται σε κλίμα χρηματιστηριακής ευφορίας, ή σε κλίμα αβεβαιότητας όπως το τρέχον; Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η περίοδος είναι κατάλληλη προκειμένου ένας επενδυτής να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σας;

Το ιδανικό για ένα διαχειριστή είναι να βρεθεί με όσο γίνεται περισσότερα μετρητά στα «χαμηλά επίπεδα της αγοράς». Δεν γνωρίζει κανείς ποια είναι αυτά, αλλά αν υποθέσουμε πως ένα σημαντικό μέρος από τους επενδυτικούς κινδύνους αυτής της συγκυρίας έχουν ήδη προεξοφληθεί από την αγορά, τότε βρισκόμαστε σε μια καλή χρονική στιγμή για τη διενέργεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση όμως, η τοποθέτηση των κεφαλαίων θα γίνεται βαθμιαία και μέσα από τη συνεχή ανάλυση των χρηματιστηριακών συνθηκών.

Αρκετοί επισημαίνουν τη χαμηλή εμπορευσιμότητα της μετοχής και το σημαντικό discount με το οποίο διαπραγματεύεται η μετοχή. Τι «ταμείο» έχει κάνει ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής στην Alpha Trust Ανδρομέδα;

Η εμπορευσιμότητα της μετοχής είναι σχετικά χαμηλή, αλλά σκοπεύουμε να τη βελτιώσουμε κυρίως μέσα από τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και από την όσο γίνεται συχνότερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Μέσα από την ενημέρωση αυτή, θα βελτιωθεί η κατανόηση των χαρακτηριστικών της εταιρείας, γεγονός που εκτιμούμε πως θα συμβάλει και στον μελλοντικό περιορισμό του discount της μετοχής.

Οι αποδόσεις της μετοχής από την ίδρυση της εταιρείας και διαχρονικά ξεπερνούν τον Δείκτη αναφοράς λόγω των αποδόσεων, αλλά και λόγω υψηλών μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίου. Σκοπός της εταιρείας είναι αυτό να συνεχίσει να γίνεται στο μέλλον.

Η Alpha Trust Ανδρομέδα έχει υπεραποδώσει έντονα σε μακροπρόθεσμη βάση σε σύγκριση με τον Δείκτη Αναφοράς της (Γενικός Δείκτης ΧΑ Συνολικής Απόδοσης) μέσα από ένα μακροπρόθεσμο μετοχικό χαρτοφυλάκιο, σημαντικά διαφοροποιημένο από αυτό του Γενικού Δείκτη. Ποια επενδυτική στρατηγική αναμένεται να ακολουθήσει στο μέλλον;

Όπως φαίνεται από τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, η Alpha Trust Ανδρομέδα έχει έναν γενικότερο προσανατολισμό προς εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Ο λόγος είναι ότι σε αυτές τις κατηγορίες συνήθως βρίσκονται εταιρείες με καλές προοπτικές και με ελκυστικές αποτιμήσεις. Θεωρώ πως η επενδυτική ομάδα θα συνεχίσει αντίστοιχη επενδυτική πολιτική, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μελετάμε και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες.

Η εταιρεία απευθύνεται κυρίως σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές; Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι επενδυτές στη χώρα μας;

Σαφώς και υπάρχουν. Με την ωρίμανση μάλιστα της χρηματιστηριακής αγοράς μέσα στα χρόνια, έχει αυξηθεί το ποσοστό τους έναντι του συνόλου. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι μια ανερχόμενη κατηγορία επενδυτών με αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμείς σκοπεύουμε να επικοινωνήσουμε στους μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές ότι οι επιδιώξεις τους ταιριάζουν με την επενδυτική φιλοσοφία της εταιρείας.

Ο θεσμός και τα πλεονεκτήματα των ΑΕΕΧ

Η Alpha Trust Ανδρομέδα έχει απομείνει η μόνη Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στην εγχώρια επενδυτική αγορά, όταν ο αριθμός των ΑΕΕΧ κατά το παρελθόν είχε φτάσει ακόμη και τις τριάντα!

Μάλιστα τα υπό διαχείριση κεφάλαια του κλάδου το 1999 είχαν σκαρφαλώσει στα 4,2 δισ. ευρώ, όταν σήμερα η εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου της Alpha Trust Ανδρομέδα είναι 11,32 εκατ. ευρώ (30/6/2022).

Σύμφωνα με τον κ. Βασίλη Κλέτσα, η δραστική συρρίκνωση του κλάδου οφείλεται σε παράγοντες όπως το σπάσιμο της χρηματιστηριακής φούσκας το 1999 (πέρα από την πτώση του Γενικού Δείκτη, τα μεγάλα premium των μετοχών του κλάδου είχαν μετατραπεί σε μεγάλα discount), τα φορολογικά κίνητρα που δόθηκαν για συγχωνεύσεις εταιρειών (πολλές ΑΕΕΧ απορροφήθηκαν από τις μητρικές τους εταιρείες), η εσφαλμένη συσχέτιση των ΑΕΕΧ με τα μεγάλα discount, το σταμάτημα εισαγωγής νέων εταιρειών στο ΧΑ κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος του ελληνικού «οικοσυστήματος» για οχήματα κλειστού τύπου (AEEX, ETFs, ΕΚΕΣ).

Ο κ. Κλέτσας επίσης (στο πλαίσιο του πρόσφατου συνεδρίου της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών) αναφέρθηκε και στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο θεσμός των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

α) Η ευκολότερη διαχείριση των επενδυτικών προϊόντων κλειστού τύπου, καθώς δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα καθημερινών εισροών-εκροών.

β) Η δυνατότητα διανομής μερισμάτων στους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

γ) Το ευρύ επενδυτικό φάσμα και

δ) Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για διευκόλυνση εισόδου στο ΧΑ από το 2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v