Σ. Μαλάς:Οι προτάσεις για οικονομία, ΜΜΕ, ανεργία

Ο υποστηριζόμενος από το ΑΚΕΛ υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανοίγει τα χαρτιά του και αναλύει τις βασικές παραμέτρους του οικονομικού του προγράμματος.

Σ. Μαλάς:Οι προτάσεις για οικονομία, ΜΜΕ, ανεργία
Ασφαλώς το μείζον θέμα στις εκλογές της 17ης Φεβρουαρίου μαζί με το πολιτικό μας πρόβλημα είναι η οικονομία.

Το κεντρικό ερώτημα για το οποίο πρέπει να αποφασίσουν οι πολίτες είναι: Ποιος πρόεδρος, με ποια πολιτική και ποιο επιτελείο θα εξασφαλίσουν να βγούμε από το μνημόνιο και την ύφεση όσο γίνεται πιο γρήγορα και με τις μικρότερες κοινωνικές συνέπειες. Ποιος μπορεί να δώσει με τις θέσεις του και την αξιοπιστία του πραγματική ελπίδα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους οικονομικά που αγωνιούν, στους νέους ανθρώπους και στη μεσαία τάξη που αισθάνεται αβεβαιότητα.

Εμείς εργαστήκαμε σκληρά και συστηματικά με έμπειρα στελέχη, με πολλούς ειδικούς επιστήμονες έμπειρους και νέους. Οι προτάσεις που επεξεργαστήκαμε και παρουσιάζουμε είναι προσωπική μου δέσμευση. Γίνονται. Είναι η δική μας προοδευτική απάντηση και διέξοδος στην κρίση που περνά ο τόπος. Εάν ο λαός μας εμπιστευθεί, με αυτό το πρόγραμμα, ξαναϋπάρχει αισιοδοξία και θετική προοπτική για την κυπριακή κοινωνία. Για να πάμε μπροστά με συνοχή, αλληλεγγύη και ανάπτυξη για την Κύπρο, που αξίζει στα παιδιά μας.


Διαπιστώσεις

Η κυπριακή οικονομία διαχρονικά κτίστηκε πάνω σε συγκυριακές ευκαιρίες και λίγες ήταν οι περιπτώσεις όπου υπήρξε πραγματικός προγραμματισμός όσον αφορά την κατεύθυνση της οικονομίας.

Η δομή της και ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπήρξε ένας ελκυστικός προορισμός για δραστηριοποίηση υπεράκτιων εταιρειών οδήγησε στα ακόλουθα:

1. Υπερμεγέθυνση του τραπεζικού τομέα μέσω καταθέσεων από το εξωτερικό.

2. Αύξηση των δημοσίων δαπανών ειδικά μέσω της αύξησης του κρατικού μισθολογίου.

3. Μείωση της ανταγωνιστικότητας λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας.

4. Αύξηση του δημοσίου χρέους και δημιουργία δημοσιονομικού ελλείμματος.

5. Εξάρτηση μεταξύ του τραπεζικού συστήματος και των δημόσιων οικονομικών. 


Θέσεις για την οικονομία 

Μια υγιής και ανταγωνιστική οικονομία είναι θεμέλιο για τη στήριξη των προσπαθειών για επίλυση του εθνικού μας προβλήματος και παράλληλα συντελεστής ευημερίας των πολιτών της χώρας μας. Στο πλαίσιο του μικτού οικονομικού συστήματος απορρίπτουμε το μοντέλο ανάπτυξης που θυματοποιεί τον άνθρωπο στο βωμό των νόμων της αγοράς. Ακρογωνιαίος λίθος του σχεδιασμού μας είναι βραχυπρόθεσμοι σχεδιασμοί που να εδράζονται στο τρίπτυχο:

1. Προσέλκυση ξένων επενδύσεων για τη δημιουργία νέων οικονομικών δυνατοτήτων και εσόδων.

2. Εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος για αποκατάσταση της χρηματοδότησης στην οικονομία.

3. Δημοσιονομική προσαρμογή και σταθερότητα που να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή.

Μια τέτοια οικονομία δημιουργεί και παρέχει εργασία, ιδιαίτερα στους νέους, αξιοποιεί τη γνώση και το δυναμισμό με στόχο την ευημερία, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα διασφαλίζει τις μελλοντικές γενιές και ενισχύει την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών, αναδεικνύοντας το συλλογικό πάνω από το ατομικό συμφέρον.

Για την επίλυση των προβλημάτων της οικονομίας εισηγούμαστε όπως διαχειριστούμε την κρίση με δύο παράλληλους σχεδιασμούς: Ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μεσοπρόθεσμο, με σκοπό:

1. Να βοηθήσουμε άμεσα εκείνους τους τομείς που παρουσιάζουν σήμερα τις μεγαλύτερες δυνατότητες να οδηγήσουν την οικονομία σε ανάκαμψη, έτσι ώστε στα επόμενα δύο χρόνια να αρχίσει η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και να μειωθεί η ανεργία.

2. Να καθορίσουμε τη στρατηγική της χώρας μας για τα επόμενα δέκα χρόνια και να δημιουργήσουμε τις δομές σωστού σχεδιασμού και πολιτικής, αλλά και υλοποίησης της πολιτικής για ανάπτυξη.


Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα του κυπριακού επιχειρείν και της οικονομίας γενικότερα είναι καθοριστική.

Στόχος μας ο άμεσος καθορισμός ενός Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2013 - 2015, που θα στοχεύει στην ενίσχυση της δυναμικής τους με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους τόσο στην Ε.Ε. όσο και στις παγκόσμιες αγορές, με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας τους. Το σχέδιο θα αξιολογείται σε ετήσια βάση.

Η δική μας ορθολογιστική πρόταση βασίζεται σε τέσσερις άξονες:

1. Ενίσχυση της ρευστότητας και χρηματοδότησης.
2. Δημιουργία Φορέα Υποβοήθησης ΜμΕ.
3. Στήριξη, εκσυγχρονισμός κι αναβάθμιση του ρόλου των ΜμΕ.
4. Εκσυγχρονισμός Νομικού και Θεσμικού Πλαισίου.

Στόχος της πολιτικής μας πρότασης είναι η προώθηση μέτρων και καινοτομιών ώστε πραγματικά να ενισχυθούν οι ΜμΕ. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και αφετέρου θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας.


Δράσεις:

Α. Ενίσχυση της ρευστότητας και χρηματοδότησης

1. Δημιουργία εγγυοδοτικού ταμείου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις- Δημιουργία μηχανισμού παροχής εγγυήσεων για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
2. Τροποποίηση διατάξεων που μειώνουν το υπέρμετρο κόστος δανεισμού και περιορίζουν τις υπερβολικές χρεώσεις, για εξασφάλιση πιο εύκολης χρηματοδότησης και δανειοδότησης από τις τράπεζες. Προωθείται σχετική πρόταση νόμου.

3. Εξασφάλιση ρυθμίσεων σε συνεννόηση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για αναστολή πληρωμών -για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα- των δανειοληπτικών δόσεων.
4. Διασφάλιση χαμηλότοκων δανείων και ελάχιστων κεφαλαίων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

5. Δημιουργία Τράπεζας δημόσιου χαρακτήρα με κύριο στόχο την παροχή χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις που δεν εξασφαλίζουν χρηματοδότηση από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η υλοποίηση αυτής της πρότασης ακολουθεί το παράδειγμα καλών πρακτικών άλλων χώρων της Ε.Ε. για τη δημιουργία δημόσιων ιδρυμάτων παροχής πρόσθετης ρευστότητας.


Β. Δημιουργία Φορέα Υποβοήθησης ΜμΕ

Ο φορέας θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πρόσβαση των ΜμΕ σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις:

*Με άμεση χρηματοδότηση μέσω επιδοτήσεων, ή
*Με έμμεση χρηματοδότηση μέσω εθνικών και τοπικών διαμεσολαβητών.
*Επιτυγχάνεται η διασφάλιση χαμηλότοκων δανείων και ελάχιστων κεφαλαίων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τοπικές τράπεζες.

Επιπρόσθετα, δημιουργία ειδικού στοχευμένου χρηματοδοτικού σχεδίου, για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου JEREMIE.

Παράλληλα, ο φορέας θα έχει την ευθύνη συντονισμού συμμετοχής στα προγράμματα της Ε.Ε. που αφορούν την Πολιτική Συνοχής 2014 - 2020 για επενδύσεις στην ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Τέτοια προγράμματα είναι:

*PROGRESS, για πιστώσεις σε επιχειρήσεις και άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους και επιθυμούν επιχειρηματική επαναδραστηριοποίηση.
*HORIZON 2020, που στοχεύει στη στήριξη επιχειρήσεων για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία.
*COSME, για σύσταση νέας επιχείρησης και βελτίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο φορέας θα διαχειρίζεται και θα διευκολύνει την παροχή χορηγιών σε ΜμΕ, με ταχύτητα και ευελιξία στην μελέτη και έγκριση αιτήσεων. Παράλληλα, θα στοχεύει στην προώθηση των εξαγωγών.


Ανεργία

Η εκρηκτική αύξηση της ανεργίας είναι ίσως η πιο σκληρή έκφραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Νέοι και νέες δεν έχουν την ευκαιρία τους να εργαστούν και να σταδιοδρομήσουν στον τομέα που επέλεξαν, να δημιουργήσουν οικογένεια και να προχωρήσουν τη ζωή τους. Εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές τους και βρίσκονται μπροστά σε οικονομικά, οικογενειακά και προσωπικά αδιέξοδα. Ο τόπος χάνει την παραγωγική προσφορά ενός σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού και του διανοητικού κεφαλαίου μας.

Η δική μας πρόταση είναι ξεκάθαρη.

*Άμεση στήριξη των ανέργων γιατί κατανοούμε ότι είναι εκείνοι που πληρώνουν το πιο μεγάλο τίμημα της κρίσης.
*Στοχευμένες δράσεις για να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς απολαβές και όρους εργασίας.
*Ανάπτυξη σύγχρονων πολιτικών οικονομικής παρέμβασης για τη δημιουργία νέων, ποιοτικών, μόνιμων και ρυθμισμένων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς απολαβές, πλήρη δικαιώματα και ασφάλιση.

Η κυβέρνηση του Σταύρου Μαλά θα εργαστεί σε πέντε επίπεδα για να αναχαιτιστεί η ανεργία:

1. Ώθηση στην ανάπτυξη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, εστιάζοντας στην ενέργεια, στις πράσινες και στις νέες τεχνολογίες. Παράλληλη προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας. Ο Σταύρος Μαλάς έχει ήδη δεσμευτεί για αύξηση της χρηματοδότησης στην έρευνα και την καινοτομία κατά 40 εκατομμύρια ευρώ, που θα βοηθήσει μέχρι και 2.000 νέους επιστήμονες να εργοδοτηθούν.

2. Εκπόνηση στοχευμένων πολιτικών αναχαίτισης της ανεργίας.
 
3. Φραγμός στην υπερεκμετάλλευση της ξένης φθηνής εργασίας και στην εργοδοτική ασυδοσία. Αυστηρή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας.

4. Πλέγμα κοινωνικής προστασίας για τους ανέργους και αρωγής για επανένταξη στην εργασία.
 
5. Δημιουργική και διεκδικητική συμμετοχή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση.

Ο Σταύρος Μαλάς προτείνει και δεσμεύεται για:

Μέτρα και κίνητρα για τη δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας (π.χ. βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς) από οργανισμούς, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Σύνδεση της ανάληψης έργων του δημοσίου με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την απορρόφηση των ανέργων μέσα από την υποχρέωση των επιτυχόντων προσφοροδοτών να απευθύνονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης για το επιπρόσθετο απαιτούμενο προσωπικό.

Μέτρα και κίνητρα προς την τοπική αυτοδιοίκηση, το συνεργατισμό και τους ημικρατικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη και επέκταση υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίες.

Επέκταση των προγραμμάτων προώθησης της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας με περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών.

Ρύθμιση μέσω κινήτρων για να επιτραπεί στις ξενοδοχειακές μονάδες να παραμένουν ανοικτές κατά τους χειμερινούς μήνες.

Εργοδότηση ανέργων στο Κτηματολόγιο για την υλοποίηση της επανεκτίμησης και επικαιροποίησης των αξιών των ακινήτων.

Άμεση στήριξη των ανέργων:

Αύξηση της εξάμηνης περιόδου παραχώρησης επιδόματος ανεργίας σε 9 μήνες και εισαγωγή κριτηρίων που να προσαρμόζουν το επίδομα στη βάση των αναγκών.

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δωρεάν χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών για τους ανέργους και ρυθμίσεις για μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος σε μακροχρόνια άνεργους.
Προσωρινή απαλλαγή των ανέργων από τέλη (π.χ. δημοτικά).

Ενίσχυση της εξατομικευμένης καθοδήγησης και της συμβουλευτικής αρωγής των μακροχρόνια ανέργων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

Επέκταση των προγραμμάτων επιδότησης της επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v