Ν. Αναστασιάδης: Η Κύπρος χρειάζεται νέο μοντέλο

O υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σκιαγραφεί το μίγμα της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθήσει, αν εκλεγεί. Τι λέει για νέο μοντέλο ανάπτυξης, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική φιλοσοφία.

Ν. Αναστασιάδης: Η Κύπρος χρειάζεται νέο μοντέλο
Η Ευρωπαϊκή Κύπρος του 21ου αιώνα, της εποχής της παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να αναζητήσει νέες επιλογές στην αναπτυξιακή της πορεία.

Το νέο όραμα ανάπτυξης πρέπει να επικεντρώνεται στην εφαρμογή μιας σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής, η οποία θα πυροδοτεί την ανάπτυξη της οικονομίας μας, θα δημιουργεί νέες διεθνείς συμμαχίες και θα συντελεί στην ενδυνάμωση της ασφάλειας, αλλά και της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου.

Η διασφάλιση της σταθερότητας και η ανάκτηση της αξιοπιστίας μας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την κεφαλαιοποίηση και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου και τη συλλογική συνδιαμόρφωση ενός νέου οράματος και μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής υπέρβασης της κρίσης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η εξυγίανση τόσο των δημοσίων οικονομικών αλλά και του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επαναφέρουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κράτους και των επιχειρήσεων με λογικό κόστος, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας στηρίχτηκε σε μικρό αριθμό τομέων, όπως είναι ο τουρισμός, η οικοδομική βιομηχανία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων και οι σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Σήμερα, οι τομείς αυτοί δε φαίνονται ικανοί να συνεχίσουν να στηρίζουν από μόνοι τους την ανάπτυξη, γι’ αυτό είναι ξεκάθαρη η ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα ενθαρρύνει την επέκταση σε νέους τομείς, όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Ευτυχώς για μας, η όλη προσπάθεια διευκολύνεται από τις δυνατότητες που δημιουργεί η ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Το ζήτημα της ενέργειας είναι ζήτημα υψίστης στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Έχει να κάνει με τη δυνατότητά μας να εξέλθουμε το συντομότερο δυνατό από την οικονομική κρίση αλλά και να διασφαλίσουμε τις μελλοντικές γενιές. Γι’ αυτό απαιτείται σοβαρή και υπεύθυνη διαχείριση. Δεν επιτρέπονται ούτε ερασιτεχνισμοί, ούτε πειράματα αλλά ούτε και ξεπουλήματα. Δεν νοείται να αρχίσουμε την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πριν χαραχθεί μια ολοκληρωμένη, συγκροτημένη στρατηγική σοβαρής και υπεύθυνης διαχείρισης του φυσικού μας πλούτου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει επίσης να δοθεί στην επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητάς μας σε νέους τομείς, στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της κρατικής μηχανής, στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού μας συστήματος και στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ημικρατικών οργανισμών, στη στήριξη της μεσαίας τάξης και στην ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος κατά τρόπο στοχευμένο και δίκαιο.

Τέλος, θα πρέπει να πειστεί ο λαός ότι όσοι ευθύνονται για σκάνδαλα ή παραλείψεις που έβλαψαν ή βλάπτουν τα συμφέροντα είτε του συνόλου είτε επιμέρους ομάδων, είτε αυτοί είναι κρατικοί αξιωματούχοι, είτε δημόσιοι είτε τραπεζικοί υπάλληλοι, είτε μέλη συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών ή τραπεζών, θα βρεθούν προ των ευθυνών τους. Μόνο έτσι θα επέλθει η κάθαρση και θα αναβιώσει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και την οικονομία μας.


Νοικοκυρεμένη Δημοσιονομική Πολιτική

Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, είναι η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη.

Η Κύπρος έχει σήμερα ανάγκη από ένα κράτος που θα στηρίζει τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Που θα είναι σύμμαχος του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη. Που θα σέβεται τον πολίτη και θα το διευκολύνει στις σχέσεις του με το κράτος και που με πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης θα στηρίζει τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Προς το σκοπό αυτό χρειάζεται μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ένας πλήρης εκσυγχρονισμός της κρατικής μηχανής, ώστε να δημιουργηθεί ένα κράτος λειτουργικό και αποτελεσματικό, αλλά ταυτόχρονα και ένα κράτος νοικοκυρεμένο. Ένα κράτος που θα ξοδεύει συνετά και στοχευόμενα, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, έτσι ώστε να μη φορτώνει τις επόμενες γενιές με ελλείμματα και χρέη.

Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών αποτελεί λοιπόν βασικό πυλώνα μιας νέας σύγχρονης οικονομικής πολιτικής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε τις δομές μιας βιώσιμης οικονομίας, η οποία θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτούμε τις βασικές μας ανάγκες χωρίς να στηριζόμαστε στην κηδεμονία κανενός τρίτου και χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας με τον ανεξέλεγκτο δανεισμό. Μόνο έτσι επίσης θα αποκαταστήσουμε την οικονομία ως ισχυρό όπλο στη διεκδίκηση των εθνικών μας δικαίων.

Για να το πετύχουμε απαιτείται σειρά μέτρων όπως είναι η συνεπής τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς όπως προβλέπει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, η κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, όπως έχει συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η εισαγωγή του Δημοσιονομικού Κανόνα και πάλι μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αποφάσεων.


Η οικονομική μας φιλοσοφία

Υποστηρίζουμε την ύπαρξη μιας ανθρωποκεντρικής οικονομικής πολιτικής η οποία έχει ως στόχο την ευημερία των πολιτών και ταυτόχρονα την ταχεία και ισορροπημένη ανάπτυξη μέσα σε συνθήκες σταθερότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής. Θεωρούμε το μικτό οικονομικό σύστημα το οποίο συνδυάζει την ιδιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό παρεμβατισμό, εκεί όπου χρειάζεται, το πιο αποτελεσματικό στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Απορρίπτουμε τόσο το νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο όσο και το μοντέλο του κρατισμού.

Βασικοί άξονες της οικονομικής μας φιλοσοφίας είναι ακόμα η εξυγίανση της οικονομίας μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό -το οποίο πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη- καθώς και η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων και της δημόσιας υπηρεσίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Υποστηρίζουμε επίσης την ανάπτυξη του τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και της οικονομίας της γνώσης.

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης θα πρέπει να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, να δίνει έμφαση στην έρευνα και στην καινοτομία, να στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία και να ενισχύει τον ανταγωνισμό, με απλουστευμένες διαδικασίες και χωρίς γραφειοκρατικές περιπλοκές.

Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας, από μόνη της θα βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας, που μαστίζει ειδικά τους νέους, και θα προωθήσει την κοινωνική συνοχή. Τα δημοσιονομικά μέτρα που προτείνουμε, αλλά και η πάταξη της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας θα δημιουργήσουν μια πιο δίκαιη κοινωνία. Όμως, υπάρχουν οικονομικά και κοινωνικά αδύναμες ομάδες, που χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη και πιο στοχευόμενη στήριξη, και αυτή θα τους δίνεται κατά τρόπο δίκαιο και ανάλογο με τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.


Ένα Νέο Όραμα

Όλες οι δυνάμεις του τόπου, με συλλογικό αίσθημα ευθύνης και υπό συνθήκες εθνικής συνεννόησης, συναίνεσης και συνευθύνης, πρέπει να πιστέψουν και να εργαστούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του νέου οράματος.

Του οράματός μας για:

1. Τη μετατροπή της Κύπρου σε ενεργειακό κόμβο ευρωπαϊκής σημασίας, πρότυπο πράσινης ανάπτυξης και παράδειγμα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2. Την αναβάθμισή μας σε πόλο έλξης νέων επενδύσεων, χώρο παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

3. Την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

4. Την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

5. Την ενίσχυση του τομέα της εμπορικής ναυτιλίας.

6. Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

7. Την ανάδειξή της Κύπρου σε διεθνές εκπαιδευτικό, ιατρικό και ερευνητικό κέντρο.

Ενός οράματος για μια πραγματικά ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία βασισμένη στην πρωτοβουλία και την εργασία όλων των δημιουργικών δυνάμεων του λαού, τη διαρκή καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τις αξίες μιας αειφόρου ανάπτυξης.

Η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση ενοποιούν τις εθνικές οικονομίες, υποβοηθούν τη διακρατική κινητικότητα των κεφαλαίων και γενικότερα διαφοροποιούν τη φύση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Σε αυτό το ταχύτατα εξελισσόμενο σκηνικό, χρειαζόμαστε νέες και κυρίως αποτελεσματικές πολιτικές και νέες προσεγγίσεις, προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα. Απαιτούνται ρήξεις με παρωχημένες πολιτικές, νέα εργαλεία παρέμβασης, ταχύτητα και ευελιξία στις διαδικασίες και αποτελεσματική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία μας.

Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη. Στο πλαίσιο βεβαίως δημοσιονομικής και νομισματικής σταθερότητας. Μόνο έτσι θα οδηγήσουμε την κυπριακή οικονομία σε επανεκκίνηση, θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, θα βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο του λαού μας και γενικότερα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις της ύφεσης και της κρίσης των τελευταίων χρόνων, αλλά και να επιλύσουμε και το δημοσιονομικό μας πρόβλημα πάνω σε μόνιμη βάση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v