Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠ. Α.Ε.Β.Ε.

v