Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 4 2006

Τα μικρά ”μυστικά” των εξαμήνων και ο επενδυτής

Οι προσπάθειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να φέρει κάποια ομοιομορφία και πειθαρχία στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων είναι λίγο πολύ γνωστή και έχει εκφραστεί στο γεγονός ότι όλες οι εταιρείες αναφέρουν πλέον τα κέρδη μετά από φόρους στα δελτία Τύπου.

Αρκετές κάνουν πλέον αναφορά στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για τον μέτοχο αφού: α) Απαλείφονται τα κέρδη που αναλογούν σε μειοψηφίες (από θυγατρικές) και β) μπορεί να έχει υπάρξει αύξηση του αριθμού μετοχών, από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συγχώνευση, μετατροπή ομολογιών κ.ά.

Ωστόσο, τα κέρδη μετά από φόρους, ακόμη και ανά μετοχή, δεν μπορούν να αποτελέσουν μόνο κριτήριο αξιολόγησης μιας εταιρείας, έστω κι αν έχουν εξαιρετικό ρυθμό αύξησης.

Διότι τα κέρδη αυτά μπορεί να είναι έκτακτα, μη λειτουργικά και μη επαναλαμβανόμενα, ενώ επίσης μπορεί να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση απλώς και μόνο διότι για κάποιο λόγο μειώθηκε η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας.

Ισως την πιο μεγάλη σημασία για μια επένδυση σε εταιρεία την έχουν τα λειτουργικά κέρδη, είτε αυτά είναι προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, το γνωστό EBITDA, εκ του οποίου προκύπτει το αποτέλεσμα πριν από αυτές τις επιβαρύνσεις (σημαντικότατο σε εταιρείες που έχουν μεγάλες αποσβέσεις, ή μεγάλα δάνεια), είτε και από το λεγόμενο ”αποτέλεσμα εκμετάλλευσης”, δηλαδή το αποτέλεσμα που έχει μια εταιρεία από τη δραστηριότητά της και μόνον, αφαιρουμένων των εξόδων που σχετίζονται με αυτή.

Στην πράξη δε, η αποτελεσματική μελέτη μιας εταιρείας από τον επενδυτή πρέπει να περιλάβει πολλά ακόμη στοιχεία, όπως τα περιθώρια κέρδους, την πορεία του δανεισμού και των υποχρεώσεων, την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων κ.ά. προκειμένου να είναι σφαιρική.

Μπορεί τα ΔΛΠ να περιόρισαν κάποια προβλήματα διαφάνειας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώθηκε η υποχρέωση των επενδυτών να μελετούν προσεκτικά τις λογιστικές καταστάσεις και όχι απλώς τη χρηματιστηριακή τιμή σε σχέση με τη λογιστική αξία, και τα κέρδη μετά από φόρους σε σχέση με την τιμή της μετοχής, το γνωστό σε όλους Ρ/Ε.

Για την ακρίβεια, είναι ευχής έργον που τώρα οι λογιστικές καταστάσεις είναι πολυσέλιδες και περιλαμβάνουν πολλές σημειώσεις, όχι μόνον των ορκωτών, αλλά και των εταιρειών.

Αρκεί βέβαια να… διαβάζονται

Διότι, έτσι μόνον αποφεύγονται οι… παγίδες!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v