Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Πεμ 25 Ιουλ

H Eurobank, το bonus από ΤΤ & το χαρτί της Proton

H Eurobank, το bonus από ΤΤ & το χαρτί της Proton
Η εξαγορά του Τ.Τ. και δευτερευόντως της Proton αποδεικνύεται, όπως είχε εκτιμήσει το Euro2dayφιλί ζωής για τη Eurobank.

Δεν είναι μόνο ότι ο λόγος δανείων προς καταθέσεις του νέου ομίλου πέφτει, με βάση τα στοιχεία της 31ης Μαρτίου, στο 114% από 132%, χάρη στις καταθέσεις 12 δισ. ευρώ και σε χορηγήσεις 7,8 δισ. ευρώ που συνεισφέρουν το Τ.Τ. και η Proton.

Πάνω και από αυτό είναι η εδραίωση της πεποίθησης ότι η Eurobank θα παραμείνει συστημικός τραπεζικός πόλος. Αυτό οδήγησε στη διακοπή της εκροής καταθέσεων που είχε αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου.

Ταυτόχρονα, η Eurobank θα έχει την ευκαιρία με την καθαρή ρευστότητα που αποκτά από το Τ.Τ. (ύψους 4,2 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία στο τέλος Μαΐου) να μειώσει περαιτέρω την εξάρτησή της από τον ELA που τον Μάιο ανερχόταν σε 8,8 δισ. ευρώ.

Η απόκτηση του Τ.Τ. και της Proton θα βελτιώσει και την εικόνα μη εξυπηρετούμενων δανείων και προβλέψεων.

Συνολικά το Τ.Τ. έχει προβλέψεις της τάξεως των 900 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περίπου 11% του δανειακού του χαρτοφυλακίου και χαμηλές επισφάλειες.

Η απόκτησή του θα μειώσει τα NPLs της Eurobank από 24,6% στο τέλος του α΄ τριμήνου σε 21% - 22% και θα ανεβάσει τον συντελεστή κάλυψης μεταξύ 49% και 51%.

Η δε Proton πωλείται έχοντας σχηματίσει προβλέψεις ακόμη και για δάνεια εταιρειών που στις υπόλοιπες τράπεζες είναι ακόμη ενήμερα.

Σε επίπεδο καθαρής ενσώματης θέσης, ωστόσο, οι δυσκολίες παραμένουν.

Το συνολικό ενεργητικό του νέου ομίλου διαμορφώνεται σε 79,4 δισ. ευρώ (αύξηση 24%), το σταθμισμένο ενεργητικό της Eurobank ξεπερνά τα 42 δισ. ευρώ και η καθαρή ενσώματη θέση με βάση τα pro forma στοιχεία εκτιμάται πέριξ των 4,3 δισ. ευρώ. O δε δείκτης EBA Core Tier I ξεπερνά οριακά το 9%.

Η Eurobank θα χρειασθεί, σύμφωνα με αναλυτές, ενίσχυση της καθαρής της θέσης είτε με πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και γενναίο πρόγραμμα περικοπών και απλοποίησης του μηχανισμού της είτε μέσω αύξησης κεφαλαίου με είσοδο ιδιωτών επενδυτών.

Και σε αυτήν την προσπάθεια η Proton ενδέχεται να αποτελέσει καλό χαρτί.

H άδεια τραπεζικών εργασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλά Γενική συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος από ξένα funds για συμμετοχή στη μερική ιδιωτικοποίηση της Eurobank.

YΓ.: Θεωρητικά η Eurobank θα γράψει στο γ΄ τρίμηνο και κέρδη από το αρνητικό goodwill της εξαγοράς της Proton, το ύψος του όμως δεν μπορεί να προσδιορισθεί.

Στις 31/12/2102 η Proton είχε αρνητική καθαρή θέση 200 εκατ. ευρώ και το ΤΧΣ την ανακεφαλαιοποιεί με 395 εκατ. ευρώ πριν την πωλήσει προς 1 ευρώ στη Eurobank. Το ερώτημα είναι πού έχει φθάσει σήμερα η αρνητική καθαρή θέση της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v