Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 4 2013

Σφηνάκια για ασφαλιστικές, Δομική Κρήτης και αγροτική παραγωγή

Σφηνάκια για ασφαλιστικές, Δομική Κρήτης και αγροτική παραγωγή
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ: Κίνηση διευκόλυνσης προς τις ασφαλιστικές εταιρείες να συνεχίσουν και φέτος να αποτιμούν (μόνο για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας) τα ελληνικά κρατικά ομόλογα στο 90% της ονομαστικής της αξίας είχαμε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η κίνηση αυτή της εποπτικής αρχής αποτελεί δείγμα καλής θέλησης προς όσες ασφαλιστικές δεν βοηθήθηκαν από τους μητρικούς τους ομίλους (οι θυγατρικές πολυεθνικών) ή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (οι θυγατρικές των τραπεζών).

Θεωρητικά το ποσοστό του 90% προβλέπεται να μειωθεί του χρόνου στο 45% και να μηδενιστεί το 2015, αλλά μέχρι τότε βλέπουμε...

Το θετικό πάντως για τον κλάδο είναι τα μεγάλα κέρδη εξαμήνου που εμφανίζουν πολλές ασφαλιστικές εταιρείες.

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Τα επίσημα στοιχεία για την πιστωτική επέκταση πιθανολογούν την ύπαρξη κάποιας στροφής προς την αγροτική παραγωγή.

Παρατηρώντας κάποιος τα τελευταία νούμερα της πιστωτικής επέκτασης (Ιούλιος), διαπιστώνει πως, ενώ το σύνολο του υπολοίπου των δανείων των ελληνικών τραπεζών προς τις επιχειρήσεις μειώθηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο κατά 4,6%, ειδικά προς τις γεωργικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,5%.

Πρόκειται για τη μόνη από τις οκτώ υποκατηγορίες επιχειρήσεων στις οποίες υπήρξε θετική πιστωτική επέκταση.

 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Παρά το γεγονός ότι η εισηγμένη το πρώτο φετινό εξάμηνο αύξησε τον τζίρο της και επέστρεψε σε κερδοφόρο αποτέλεσμα, το κεφάλαιο κίνησής της στις 30 Ιουνίου ήταν αρνητικό (το βραχυπρόθεσμο παθητικό ήταν μεγαλύτερο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 1,58 εκατ. ευρώ), ενώ παράλληλα υπήρχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 628 χιλιάδων ευρώ προς το προσωπικό και το δημόσιο.

Η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι το πρόβλημα ρευστότητας είναι προσωρινό και προτάσσει μια σειρά δράσεων μέσω των οποίων θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα οφέλη από έργα που ήδη έχουν αναληφθεί, ρύθμιση χρεών με ασφαλιστικούς οργανισμούς, είσπραξη εκτελεσμένων έργων του δημοσίου που καθυστερεί η αποπληρωμή τους και πιθανή πώληση ακινήτων και λοιπών μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v