Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Οκτ 3 2013

Τι παζαρεύουν με τράπεζες ΣΙΔΜΑ και ΛΑΜΨΑ

Τι παζαρεύουν με τράπεζες ΣΙΔΜΑ και ΛΑΜΨΑ

ΣΙΔΜΑ: Ο όμιλος βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες τράπεζες, με αντικείμενο την τύχη μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων τα οποία κατέστησαν βραχυπρόθεσμα μετά την αθέτηση όρων των σχετικών συμβάσεων.

Η διαπραγμάτευση αφορά ομολογιακά δάνεια, ύψους 56,4 εκατ. ευρώ, τα οποία ταξινoμήθηκαν στις 30/6/2013, ως βραχυπρόθεσμα και όπως γίνεται αντιληπτό η ΣΙΔΜΑ ζητά από τις τράπεζες τροποποίηση των δόσεων αποπληρωμής.

Η Eurobank συναίνεσε ήδη στο παραπάνω αίτημα με την προϋπόθεση να εγγραφεί προσημείωση επί ακινήτου της ΣΙΔΜΑ στο Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης.

 

ΛΑΜΨΑ: Η διοίκηση της εισηγμένης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη δανείστρια τράπεζα Alpha Bank προκειμένου τα δύο μέρη να συμφωνήσουν αναφορικά με πιθανή αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου υπολοίπου του Ομολογιακού Δανείου.

Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής.

Ο όμιλος Λάμψα είχε στις 30/6 αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά 24,6 εκατ. ευρώ.

Το 76% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου αφορά βραχυπρόθεσμο δανεισμό και δόσεις μακροπρόθεσμου δανεισμού πληρωτέου στην επόμενη χρήση. Από τον Απρίλιο ως τον Αύγουστο η Λάμψα εξόφλησε ποσά δανείων 2 εκατ. ευρώ. Τον Νοέμβριο, όμως, πρέπει να εξοφληθεί η τελευταία δόση ομολογιακού δανείου 15,5 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεδομένης της καλής συνεργασίας με την Alpha θα αντιμετωπιστούν τα θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητας του ομίλου εντός των επόμενων μηνών.

Οι δύο βασικοί μέτοχοι της Λάμψα (ΝAMSOS ENTERPRISES και DRYNA ENTERPRISES) δεσμεύονται να καλύψουν ενδεχόμενες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων 6μήνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v