Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 14 2014

Εξι tips από το ενημερωτικό της Εθνικής

Εξι tips από το ενημερωτικό της Εθνικής

ΕΤΕ - Προμήθειες ΑΜΚ: Στα 75 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι αμοιβές των χρηματοοικονομικών συμβούλων της Εθνικής για την αύξηση κεφαλαίου, ενώ οι συνολικές δαπάνες της ΑΜΚ ανήλθαν στα 87,8 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό των προμηθειών άγγιξε το 3% επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.

 

Έκθεση σε δημόσιο χρέος: Κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια συνολικού ύψους 4,8 δισ. ευρώ κατείχε ο όμιλος της Εθνικής στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 4,4% του συνολικού ενεργητικού του και το 24,2% των ομολόγων του εμπορικού και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Ως εκ τούτου, η ποιότητα του ενεργητικού, η οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου εξαρτώνται σημαντικά από τις μακροοικονομικές και τις πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα.

 

Eπενδυτικό χαρτοφυλάκιο: Κατά την ίδια ημερομηνία, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων του ομίλου αντιπροσωπεύει το 15,8% του ενεργητικού του.

Η ΕΤΕ επίσης κατέχει χαρτοφυλάκιο επενδύσεων - διαθέσιμο προς πώληση και χαρτοφυλάκιο επενδύσεων - δάνεια και απαιτήσεις.

 

Όφελος από εθελουσία: Περίπου 2.500 εργαζόμενοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του περασμένου Δεκεμβρίου, ενώ το συνολικό κόστος ανήλθε σε 193 εκατ ευρώ.

Εκτιμάται ότι η αντίστοιχη μείωση του κόστους μισθοδοσίας της τράπεζας σε ετήσια βάση από το 2014 θα προσεγγίσει τα 155 εκατ. ευρώ.

 

Η αναμονή για τις προνομιούχες: Η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,35 δισ., δεν αποτελεί μέρος του σχεδίου κεφαλαιακής επάρκειας το οποίο εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Παρ' όλα αυτά, η εξόφλησή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενίσχυση της ευελιξίας της τράπεζας στη διαχείριση των κεφαλαίων της, καθώς οι εν λόγω μετοχές δεν αναγνωρίζονται στον υπολογισμό του δείκτη CT1 στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας III.

Η αίτηση εξόφλησης των προνομιούχων θα υποβληθεί όταν η Εθνική το κρίνει σκόπιμο.

 

Δάνεια 1,83 δισ. σε δικαστικό συμβιβασμό: Σύμφωνα με τον Ν. 3869/2010, οι ιδιώτες που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους (με εξαίρεση εκείνες που οφείλονται σε δόλο) μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμισή τους ή και τη διαγραφή τμήματός τους, με την υποβολή σχετικού αιτήματος στα αρμόδια δικαστήρια.

Την 31η Δεκεμβρίου 2013 σχετικά αιτήματα δικαστικού συμβιβασμού είχαν υποβάλει 40.369 πελάτες με οφειλές €1.838 εκατ., ενώ την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους 25.003 πελάτες με οφειλές €839 εκατ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v