Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 15 2014

Tips από τα αποτελέσματα 9μηνου της Eurobank

Tips από τα αποτελέσματα 9μηνου της Eurobank

Μείωση εσόδων από τόκους ομολόγων: Τα έσοδα από τόκους ομολόγων μειώθηκαν στο γ τρίμηνο κατά 17 εκατ. ευρώ, αντισταθμίζοντας σχεδόν όλο το όφελος από τη μείωση του cost of funding και την αύξηση των εσόδων από τόκους δανείων. 

‘Ετσι, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε σταθερό (2,04%) σε σχέση με το β τρίμηνο (2%) και σε απόλυτο νούμερο τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 378 εκατ. ευρώ από 375 εκατ. στο β τρίμηνο.

Η μείωση στα έσοδα από τόκους ομολόγων είναι συγκυριακή λόγω της αποκλιμάκωσης των αποδόσεων σε έντοκα γραμμάτια και δευτερευόντως σε ομόλογα κατά το γ τρίμηνο, και της ανταλλαγής εντόκων με τριετή και πενταετή ομόλογα.

Στις 30 Σεπτεμβρίου η Eurobank κατείχε έντοκα γραμμάτια αξίας 1,4 δισ. ευρώ από 3,1 δισ. ευρώ στις 31.12.2013 και ΟΕΔ αξίας 1,54 δισ. έναντι 0,86 δισ. στις 31/12/2013.

 

Εγγυήσεις Δημοσίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου ο όμιλος Eurobank κατείχε ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου ονομαστικής αξίας 11,14 δισ. ευρώ. Εξ αυτών εγγυήσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ ακυρώθηκαν τον Οκτώβριο και έτσι η έκθεση μειώθηκε στα 9,8 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα η Eurobank έχει δανειστεί ειδικά ομόλογα Δημοσίου αξίας 1,91 δισ. ευρώ, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την αντλούμενη ρευστότητα για χορηγήσεις στεγαστικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

AQR: Στον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού που διενήργησε η ΕΚΤ αξιολογήθηκε το 84% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας.

Ειδικά στα επιχειρηματικά δάνεια εξετάσθηκαν χορηγήσεις ύψους 9,9 δισ. ευρώ καθώς και οι εξασφαλίσεις που τα συνοδεύουν. Το δείγμα που εξετάσθηκε αντιστοιχεί στο 64% του χαρτοφυλακίου εταιρικών χορηγήσεων.

 

Εμπορικά κέντρα: Στον έλεγχο της τράπεζας έναντι συμβολικού τιμήματος 1 ευρώ, περιήλθε τον Σεπτέμβριο το 100% των εταιρειών HeraldΕλλάς 1 και HeraldΕλλάς 2. Η πρώτη διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο Escape στο Ίλιον της Αθήνας και η δεύτερη είναι ιδιοκτήτης του εμπορικού κέντρου Veso Mare στην Πάτρα. Οι δύο εταιρείες έχουν διεταιρικά υπόλοιπα στην Eurobank 28,5 εκατ. σε σύνολο υποχρεώσεων 31 εκατ. ευρώ.

 

Ουκρανία: Ο αριθμός καταστημάτων της θυγατρικής στην Ουκρανία μειώθηκε στα 48 και ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στα 882 άτομα. Η Eurobank έχει ταξινομήσει τη θυγατρική στην Ουκρανία στα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και επομένως στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας ζημιές απομείωσης 161 εκατ. ευρώ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v