Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 29 2015

Tips από τα αποτελέσματα τριμήνου της Πειραιώς

Tips από τα αποτελέσματα τριμήνου της Πειραιώς

Μείωση δαπανών: Η μείωση στα λειτουργικά έξοδα κατά 9% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014 μαζί με τις χαμηλότερες προβλέψεις έπαιξαν το βασικότερο ρόλο στα αποτελέσματα της τράπεζας το πρώτο τρίμηνο της χρήσης.

Τα στοιχεία της Πειραιώς επιβεβαιώνουν το δημοσίευμα του Euro2day.gr που έκανε λόγο για μειώσεις στους μισθούς στελεχών που φθάνουν ως το 25%.

 

Εκροές καταθέσεων: Στα μέσα Μαΐου η εξάρτηση από το ευρωσύστημα ανήλθε σε 33,2 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας.

Η μεγαλύτερη, έως την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων, εκροή καταθέσεων σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2015 (έφθασε τα 2,2 δισ.), ενώ ο Μάιος παρουσιάζει σημαντική πτώση του ρυθμού των εκροών κατά 50% περίπου μηνιαίως.

Από τον Μάρτιο του 2015, παρατηρείται μετατόπιση του μίγματος εκροής καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα προς τις καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης.

Επιπρόσθετα, μεγάλο τμήμα των εκροών διοχετεύεται σε νόμισμα σε κυκλοφορία και μικρό μόνο μέρος αυτών μεταφέρεται μέσω εμβασμάτων εκτός Ελλάδος. Αυτό κάνει τη διοίκηση της τράπεζας να προσδοκά σταδιακή επιστροφή των κεφαλαίων μόλις σταθεροποιηθούν οι συνθήκες.

 

Μίγμα ενεχύρων: Η Πειραιώς χρησιμοποιεί τους εξής τίτλους ως ενέχυρα για άντληση ρευστότητας:

Ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου ονομαστικής αξίας 3,14 δισ. ευρώ, τιτλοποιήσεις καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων 4,86 δισ. ευρώ και καλυμμένες ομολογίες αξίας 2 δισ. ευρώ.

Οι διατραπεζικές συναλλαγές επαναγοράς χρεογράφων (repo) περιορίστηκαν στα 227 εκατ. ευρώ από 8,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014.

Επιπρόσθετα έχουν ενεχυριασθεί δάνεια ύψους 16,18 δισ. ευρώ για άντληση ρευστότητας από τον ELA.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς δεν ανανέωσε δύο ομόλογα εγγύησης Δημοσίου ύψους 4,5 και 1,75 δισ. ευρώ που έληξαν τον περασμένο Μάρτιο και επομένως διαθέτει σίγουρα εφεδρεία έκδοσης νέων εγγυήσεων Δημοσίου ονομαστικής αξίας 6,2 δισ. ευρώ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v