Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουν 2 2015

Η «ουρά» του διαζυγίου Eurobank-Λάτση και η δύναμη της ΕΤΕ

Η «ουρά» του διαζυγίου Eurobank-Λάτση και η δύναμη της ΕΤΕ

EUROBANK - LAMDA: Στην εξαγορά των μειοψηφικών πακέτων που είχε η Lamda Development στις θυγατρικές του κλάδου Property Services σε Ρουμανία και Σερβία προχώρησε η Eurobank.

Ειδικότερα, τον περασμένο Μάρτιο ο όμιλος απέκτησε το 19,995% της ρουμανικής Eurobank Property Services S.A. και τον Απρίλιο το 20% της ERB Property Services d.o.o. Beograd.

Τα πακέτα των δύο εταιρειών αποκτήθηκαν από τη Lamda και ο όμιλος κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η αποσύνδεση με εταιρείες του ομίλου Λάτση.

 

EUROBANK - ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Eurobank αναγνώρισε 17 εκατ. ευρώ ζημίες απομείωσης για κρατικά ομόλογα της Ουκρανίας που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο διακρατούμενων μέχρι τη λήξη, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα.

Την 31η Μαρτίου 2015, οι συσσωρευμένες ζημίες (κυρίως συναλλαγματικές διαφορές) σχετικά με τις κατεχόμενες προς πώληση δραστηριότητες στην Ουκρανία που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση ανήλθαν σε 67 εκατ. από 56 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

 

ΕΤΕ: Τη δύναμη που αντλεί η Εθνική από τα χαρακτηριστικά της καταθετικής της βάσης επιβεβαιώνουν τα στοιχεία α΄ τριμήνου. Η τράπεζα έχασε μόλις 590 εκατ. ευρώ από καταθέσεις ταμιευτηρίου, άλλο 1 δισ. από λογαριασμούς όψεως και 2,34 δισ. ευρώ από καταθέσεις προθεσμίας.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου μαζί με τις όψεως ανέρχονται την 31η Μαρτίου σε 20,4 δισ. στη μητρική, ενώ οι προθεσμιακές σε 18,6 δισ. ευρώ.

Οι εκροές αφορούσαν αποκλειστικά ως το τέλος Μαρτίου νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ αντίθετα οι καταθέσεις κεντρικής κυβέρνησης και ευρύτερου δημόσιου τομέα αυξήθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ.

Το διάστημα πάντως μεταξύ 1ης Απριλίου και 20ής Μαΐου η Εθνική είχε πρόσθετες εκροές 1,9 δισ. ευρώ καθώς μειώθηκαν και καταθέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v