Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 31 2015

Οι επιπτώσεις των capital controls για ΔΕΗ, ΟΛΘ και ΕΥΔΑΠ

Οι επιπτώσεις των capital controls για ΔΕΗ, ΟΛΘ και ΕΥΔΑΠ

ΟΛΘ: Ο ΟΛΘ στις 30 Ιουνίου είχε ταμειακά διαθέσιμα 68,5 εκατ. ευρώ, το σύνολο σχεδόν των οποίων ήταν σε καταθέσεις προθεσμίας και όψεως σε εγχώριες τράπεζες.

Η διοίκηση του εκτιμά ότι η ανακεφαλαιοποίηση των συστηµικών τραπεζών θα ολοκληρωθεί επιτυχώς µέχρι το τέλος του έτους, χωρίς να υπάρξει επίπτωση στις καταθέσεις του Οργανισμού.

Η διοίκηση του ΟΛΘ αναμένεται για το δεύτερο εξάμηνο μείωση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων που θα αντισταθμίσει την αύξηση του πρώτου μισού της χρονιάς και μείωση κατά 10% στις συμβατικές δραστηριότητες.

Υ. Γ Ο ΟΛΘ ενεργοποίησε την υπηρεσία web banking μετά την επιβολή της τραπεζικής αργίας.

 

ΔΕΗ: Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει στους πιθανούς κινδύνους το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι καθυστερήσεις πληρωμών τόσο από οικιακούς όσο και από εταιρικούς πελάτες λόγω των capital controls.

Επιπλέον, σημαντικό τμήμα του δανεισμού του ομίλου οφείλεται σε πιστωτές εκτός Ελλάδος.

Όσο οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ, η ΔΕΗ πρέπει να ζητά έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιεί ταμειακά διαθέσιμα προκειμένου να εξυπηρετεί τα δάνεια.

Αντίστοιχα, εγκρίσεις πρέπει να ζητούνται για την εξυπηρέτηση ξένων προμηθευτών του ομίλου.

Ο μεγάλος κίνδυνος, όμως, αφορά στον κεφάλαιο κίνησης. Η οικονομική κατάσταση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος «επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ρευστότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης της ΔΕΗ σε δανειακά κεφάλαια» αναφέρει η έκθεση διοίκησης.

Επιπρόσθετα, η κατάσταση της οικονομίας δυσχεραίνει την άντληση κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι, στις 30/6/2015, οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου προς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ανέρχονταν μόλις στο 41% του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων.

 

ΕΥΔΑΠ: Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων της εισηγμένης (230 εκατ. ευρώ) βρίσκονται τοποθετημένα σε εγχώριες τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέρει, λιτά, η εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση της εισηγμένης.

Προφανώς για να υπάρχουν καταθέσεις στην ΤτΕ η ΕΥΔΑΠ μετέφερε την περίοδο της διαπραγμάτευσης ταμειακά της διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα προκειμένου να εξυπηρετήσει το Δημόσιο μέσω συμβάσεων repos.

Ακριβώς, όμως, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας αλλά και των capital controls που επιβλήθηκαν θα έπρεπε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό από τα 230 εκατ. ευρώ διαθέσιμα, πόσα είναι στις τράπεζες και πόσα στην ΤτΕ.

Αναφορικά με τις λειτουργικές επιδόσεις η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι τα capital controls δεν αναμένεται να επηρεάσουν τον κύκλο εργασιών της κατά το β εξάμηνο, λόγω της ανελαστικότητας του προιόντος.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v