Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δεκ 1 2015

Κυριακίδης: Μπήκε φρένο από το... χαρτοφυλάκιο

Κυριακίδης: Μπήκε φρένο από το... χαρτοφυλάκιο

Ιδιαίτερα ανοδική πορεία παρουσιάζουν τα λειτουργικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών για τα Μάρμαρα Κυριακίδη, καθώς οι εξαγωγές ανεβαίνουν, όσο τα ελληνικά μάρμαρα είναι περιζήτητα στην Ασία.

Έτσι, η μεγάλη ανάπτυξη των προηγούμενων ετών συνεχίστηκε και στο εννεάμηνο: Πωλήσεις από τα 31 στα 33,7 εκατ. ευρώ, EBITDA από τα 12,6 στα 16,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη από τα 5,99 στα 7,58 εκατ. ευρώ.

Άριστη επίσης είναι και η ρευστότητα της εισηγμένης (θετικό καθαρό ταμείο).

Τι όμως φρέναρε την άνοδο των ιδίων κεφαλαίων, η αύξηση των οποίων ήταν περιορισμένη;

Πρώτον, η «γενναιόδωρη» πολιτική της εταιρείας προς τους μετόχους μέσω διανομής υψηλών ποσών προς αυτούς, πολιτική που συνεχίστηκε και μέσα στο 2014 και

δεύτερον, η εγγραφή έκτακτης ζημίας 977 χιλ. ευρώ λόγω απομείωσης επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ζημία του χαρτοφυλακίου περιορίζει ως ένα βαθμό την ποσοστιαία άνοδο των επιδόσεων του εισηγμένου ομίλου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το κόστος κτήσης του χαρτοφυλακίου είναι 8,8 εκατ. ευρώ και η εύλογη αξία του στις 30/9 μόλις 3,36 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v