Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 7 2017

Τι κρύβει η αποτίμηση της Quest και γιατί η Flexopack παίζει... άμυνα

Τι κρύβει η αποτίμηση της Quest και γιατί η Flexopack παίζει... άμυνα

QUEST HOLDINGS: Με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση γύρω στα 111 εκατ. ευρώ, η Quest Holdings διέθετε στις 31/12/2016 θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα μείον σύνολο τραπεζικού δανεισμού) 38 εκατ. ευρώ και επιπλέον περιουσιακά στοιχεία 28 εκατ. ευρώ, που θα δοθούν κατά τους προσεχείς μήνες στους μετόχους μέσα από τίτλους της BriQ ΑΕΕΑΠ.

Με άλλα λόγια, η αξία των εργασιών του Ομίλου Quest αποτιμάται στο ταμπλό του ΧΑ γύρω στα 45 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τώρα sτα αποτελέσματα του 2016, αυτά διαμορφώθηκαν σε +2,4 εκατ. ευρώ (υπήρξαν μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, θετικά και αρνητικά, που σε γενικές γραμμές αλληλοεξουδετερώθηκαν).

Αξιοσημείωτη είναι η πορεία της κατά 85% θυγατρικής Card Link, που το 2016 αύξησε τις πωλήσεις κατά 63%, αλλά λόγω του λογιστικού χειρισμού των αποσβέσεων, είδε τις ζημίες της να εκτινάσσονται από τα 917 χιλ. στα 5,96 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, το ζήτημα των αποσβέσεων είναι λογιστικό και η Card Link πηγαίνει τόσο καλά (ευνοείται από τη ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών), έτσι ώστε πιθανολογείται βάσιμα πως η Quest Holdings θα καταβάλει επιπρόσθετο τίμημα 5 εκατ. ευρώ στις τράπεζες από τις οποίες την εξαγόρασε.

 

FLEXOPACK: Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Flexopack για το 2016 (αύξηση καθαρών κερδών από τα 3,7 στα 5,1 εκατ. ευρώ) δεν θα συνδυαστούν -για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά- ούτε με μέρισμα, ούτε με επιστροφή κεφαλαίου για τους μετόχους.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι το τέλος του 2016 βρήκε τον ιδιαίτερα εξωστρεφή εισηγμένο όμιλο με θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα ελαφρά ανώτερα από το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων).

Πώς εξηγεί τη στάση της αυτή η διοίκηση της εισηγμένης;

«Καθώς το ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον παραµένει αβέβαιο (όχι πλέον µόνο σε εγχώρια αλλά και σε διεθνή βάση), συνεκτιµωµένης και της µεταβλητότητας που ενδέχεται να πλήξει την παγκόσµια αγορά συνεπεία των πολιτικών εξελίξεων, βασική προτεραιότητα της διοίκησης κατά την παρούσα χρονική στιγµή είναι η διατήρηση και ει δυνατόν ενίσχυση της τρέχουσας ρευστότητας, ώστε να µην υπάρξει οιοδήποτε χρηµατοδοτικό κενό στην υλοποίηση του εν εξελίξει επενδυτικού προγράµµατος, το οποίο στοχεύει στην περαιτέρω διείσδυσή του σε νέες γεωγραφικές αγορές, µέσω της ενίσχυσης των παραγωγικών του εγκαταστάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Πολωνία, Αυστραλία)». 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v