Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 30 2017

Το «μαχαίρι» στα κόστη από την Τράπεζα Αττικής

Το «μαχαίρι» στα κόστη από την Τράπεζα Αττικής

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: Τον περασμένο Ιανουάριο, η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε την περαιτέρω μείωση του δικτύου των καταστημάτων της, με στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω απόφασης τον Μάρτιο ανακοινώθηκε η παύση λειτουργιών τεσσάρων καταστημάτων, διαμορφώνοντας το συνολικό αριθμό καταστημάτων της Τράπεζας σε 61.

 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΚΟΣΤΗ: Τον μήνα Φεβρουάριο 2017 υπεγράφη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της διοίκησης της τράπεζας και του Συλλόγου Υπαλλήλων. Η νέα σύμβαση είναι τριετούς διάρκειας και προβλέπει σημαντική μείωση του κόστους μισθοδοσίας.

Σημειώνεται ότι η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με το κόστος της εθελουσίας εξόδου, ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, καθώς και με κόστη αποχώρησης στελεχών, ύψους 0,78 εκατ. ευρώ περίπου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Στο τέλος του 2016 η τράπεζα είχε συνολικό δείκτη ιδίων κεφαλαίων 14,8%, με τον ελάχιστο δείκτη, σύμφωνα με απόφαση της ΤτΕ ( 23 Δεκεμβρίου 2016), να ορίζεται στο 11%.

 

ΕΦΚΑ – ΤΣΜΕΔΕ: Με την απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης το 5,625% των κοινών μετοχών της τράπεζας που κατείχε το Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. περιήλθαν στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ενώ το υπόλοιπο 50,63% περιήλθε στον Ε.Φ.Κ.Α.

 

ΤΕΚΕ: Κατά τη χρήση 2016 η Τράπεζα δεν κατέβαλε εισφορά υπέρ του Τ.Ε.Κ.Ε. για το σκέλος καταθέσεων δεδομένου ότι η ετήσια εξέλιξη των καταθέσεων ήταν αρνητική και διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο έτος.

 

ATTICA VENTURES: Στις 3 Φεβρουαρίου της φετινής χρονιάς η Αττικής πώλησε το 90% της Attica Ventures έναντι τιμήματος 180 χιλ. ευρώ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v