Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δεκ 15 2017

Η πρώτη εκτίμηση τράπεζας για τη ζημία από την εφαρμογή του IFRS 9

Η πρώτη εκτίμηση τράπεζας για τη ζημία από την εφαρμογή του IFRS 9

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η δημοσίευση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου από τις εγχώριες συστημικές τράπεζες, χωρίς να προχωρήσει καμία εξ αυτών στη διατύπωση εκτίμησης για την επίπτωση στα ίδια κεφάλαια από την επικείμενη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 (IFRS 9).

Στον αντίποδα, η Τράπεζα Κύπρου φάνηκε πιο έτοιμη και διατύπωσε την εκτίμηση ότι με βάση τον ισολογισμό της 30ής Σεπτεμβρίου, η μείωση στα ίδια κεφάλαια από τον σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων για αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου εκτιμάται μεταξύ 250 και 300 εκατ. ευρώ.

Αν η εκτίμησή της επαληθευτεί, η εμπράγματη καθαρή αξία ενεργητικού της Κύπρου θα μειωθεί από 0,56 ως 0,67 ευρώ ανά μετοχή.

Η γνωστοποίηση της παραπάνω εκτίμησης δεν επηρέασε ιδιαίτερα την τιμή της μετοχής.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές χορηγήσεις της Κύπρου ανέρχονταν στις 30/9 στα 19,2 δισ. ευρώ και μετά τις προβλέψεις, στα 14,8 δισ. ευρώ. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά την ίδια ημερομηνία ανέρχονταν σε 9,16 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 48% των συνολικών χορηγήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v