Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουν 28 2018

Αλήθειες και ψέματα για τα ψάρια και τις Δημόσιες Προτάσεις

Αλήθειες και ψέματα για τα ψάρια και τις Δημόσιες Προτάσεις

Εντονη ανησυχία προκάλεσαν στους μετόχους μειοψηφίας τα συμφωνηθέντα τιμήματα για Νηρέα και Σελόντα (10 εκατ. για το 74,34% του Νηρέα και το 1 ευρώ για το 79,62% της Σελoντα), καθώς:

α) Είναι πολύ χαμηλότερα από τις τρέχουσες αποτιμήσεις των δύο εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (63,06 εκατ. για το Νηρέα και 31,42 εκατ. για τη Σελoντα) και

β) Ο αγοραστής (κοινοπραξία Amerra-Mabudala) είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε δημόσιες προτάσεις για την εξαγορά των μειοψηφικών ποσοστών τόσο στις δύο προαναφερθείσες εταιρείες, όσο και στην Περσεύς.

Τι προβλέπεται όμως να γίνει με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις;

Πρώτον, θα πρέπει να περιμένουμε (γύρω στα τέλη του έτους;) την Επιτροπή Ανταγωνισμού να εγκρίνει τη συμφωνία. Αν και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την απόφαση της Επιτροπής, κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι τελικά θα δοθεί το ΟΚ, έστω και με κάποιες τροποποιήσεις-παρεμβάσεις.

Δεύτερον, μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει δημόσιες προτάσεις και για τις τρεις προαναφερθείσες εισηγμένες.

Τρίτον, επειδή το τίμημα στον Νηρέα αναμένεται να είναι χαμηλότερο του 80% των ιδίων κεφαλαίων του και επειδή Σελoντα και Περσέας δύσκολα θα πληρούν το κριτήριο της ελάχιστης απαιτούμενης εμπορευσιμότητας, ο αγοραστής θα πρέπει να ορίσει «ανεξάρτητο εκτιμητή».

Τέταρτον, ο ανεξάρτητος εκτιμητής μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών θα ανακοινώσει τις «εύλογες» τιμές για τις τρεις συγκεκριμένες μετοχές.

Πέμπτο, η τελική τιμή των δημόσιων προτάσεων για τις τρεις αυτές μετοχές (Νηρέα, Σελoντα, Περσέας) θα είναι η υψηλότερη μεταξύ:

α) Της «εύλογης τιμής» που θα ορίσει ο «ανεξάρτητος εκτιμητής»

β) Της μέσης σταθμικής τιμής κάθε μετοχής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της δημόσιας πρότασης (αν δηλαδή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δώσει το ΟΚ π.χ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, τότε θα μιλάμε για τις μέσες σταθμισμένες τιμές των μετοχών στο ταμπλό του ΧΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους) και

γ) Ειδικά για τις δύο πρώτες, του τιμήματος εξαγοράς που δόθηκε στις τράπεζες (0,035 ευρώ για τον Νηρέα και 0,000 ευρώ για τη Σελoντα).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v