Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Τρι 23 Απρ

Eurobank: Το IFRS 16, η Grivalia και το παράπλευρο όφελος

Eurobank: Το IFRS 16, η Grivalia και το παράπλευρο όφελος

Όπως είναι γνωστό, οι μέτοχοι των Eurobank και Grivalia ΑΕΕΑΠ αποφάσισαν την απορρόφηση της ΑΕΕΑΠ από την τράπεζα και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα.

Η απόφαση για τη συγχώνευση Eurobank-Grivalia ελήφθη στις 26 Νοεμβρίου του 2018, στο πλαίσιο του σχεδίου επιτάχυνσης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) της τράπεζας.

Η Grivalia ενισχύει με 907 εκατ. ευρώ τα εποπτικά κεφάλαια της Eurobank, επιτρέποντάς της να προχωρήσει σε δύο τιτλοποιήσεις (project Pillar, project Cairo), εγγράφοντας ζημία από την πώληση ή/και δωρεάν απόδοση στους μετόχους της των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης. 

Πέραν, όμως, της παραπάνω σημαντικής συνεισφοράς, υπάρχει και ένα παράπλευρο όφελος για τη Eurobank.

Από την 1η Ιανουαρίου της φετινής χρονιάς τίθεται σε ισχύ το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 (ΔΠΧΑ 16-IFRS 16), με το οποίο αλλάζει η λογιστική αντιμετώπιση των μακροχρόνιων μισθώσεων παγίων. Για όσες εταιρείες νοικιάζουν σημαντικού ύψους πάγια, με μακροχρόνιες μισθώσεις, οι αλλαγές είναι υπολογίσιμες. Στις τράπεζες, αυξάνεται το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα εποπτικά κεφάλαια.

Η Eurobank νοικιάζει, με μακροχρόνιες μισθώσεις, σειρά ακινήτων από την Grivalia ΑΕΕΑΠ. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας, οι μακροχρόνιες μισθώσεις που αφορούν σε ακίνητα, τα οποία μισθώνονται από την Grivalia, ανέρχονται σε 132 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα παραπάνω ακίνητα θα μετατραπούν από ενοικιαζόμενα σε ιδιόκτητα και έτσι η επίδραση από το IFRS 16 στα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας καθίσταται σχεδόν αμελητέα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v