Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 29 2022

Η Καρέλιας και το cash των 540 εκατ. ευρώ - Σφηνάκια για Ελαστρον, Αφοί Κορδέλου και Mevaco

Η Καρέλιας και το cash των 540 εκατ. ευρώ - Σφηνάκια για Ελαστρον, Αφοί Κορδέλου και Mevaco

ΕΛΑΣΤΡΟΝ-ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΟΥ: Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα του 2021 που δημοσίευσε η Ελαστρον, όχι μόνο λόγω της εκτίναξης των κερδών (από το 1,7 στα 15,3 εκατ. ευρώ), αλλά και εξαιτίας των πολύ θετικών ταμειακών ροών που μείωσαν δραστικά τον καθαρό δανεισμό παρά την άνοδο της τιμής του χάλυβα.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E κοντά στο 3, με μερισματική απόδοση γύρω στο 10% (0,262 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,032 ευρώ πέρυσι), παρά το ότι θα μοιράσει μόνο το 32% των καθαρών κερδών, 40% κάτω από τη λογιστική αξία και με ένα δείκτη ρευστότητας «καθαρό χρέος προς EBITDA» οριακά υψηλότερο του ένα.

Βέβαια, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα περυσινά κέρδη δεν μπορεί να είναι διατηρήσιμα (παρά το γεγονός ότι κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο κινήθηκαν σε εξαιρετικά επίπεδα), ωστόσο με τις επενδύσεις που έχουν γίνει και με τα μεγάλα έργα που έρχονται, υπάρχουν σαφείς μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές για ισχυρές κερδοφορίες. Επί του παρόντος, όμως, η εταιρεία -όπως και το σύνολο των εγχώριων επιχειρήσεων- κινείται σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας.

Μένουμε στον ίδιο κλάδο και πάμε στην εκτίναξη των κερδών της Αφοί Κορδέλλου (από τις 767 χιλ. στα 4,34 εκατ. ευρώ), που οδηγεί τη μετοχή σε P/E 2,93, σε discount 40% σε σχέση με τη λογιστική αξία και σε καθαρό χρέος προς EBITDA 3,12.

Δεν είναι γνωστό το αν και πόσο μέρισμα θα προτείνει προς διανομή η διοίκηση της εισηγμένης, ωστόσο πιθανολογείται βάσιμα ότι -όπως και πέρυσι- τα «κουκιά» της ψηφοφορίας στην επικείμενη γενική συνέλευση δεν θα βγουν, οπότε θα διανεμηθεί στη χειρότερη περίπτωση το 10% των καθαρών κερδών.

Θα μιλάμε τότε για μια μερισματική απόδοση 3,4%.

 

MEVACO: Η ανάληψη έργων στο μέτωπο των φωτοβολταϊκών πάρκων δεν οδήγησε την εισηγμένη απλά σε ένα ηχηρό turn around story (καθαρά κέρδη από -541 χιλ. στο +1,937 εκατ. ευρώ), αλλά και σε θετικό καθαρό ταμείο (Net Cash) ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.

Στο 0,07 ευρώ ανά μετοχή το μέρισμα (3,1% μερισματική απόδοση).

 

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Κάθε ρεκόρ έσπασε η πλεονάζουσα ρευστότητα της Καρέλιας στις λογιστικές καταστάσεις του 2021, καθώς με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, η εισηγμένη καπνοβιομηχανία διέθετε:

  • Ποσό ύψους 366,3 εκατ. ευρώ στο ταμείο της.
  • Άλλα 62,615 εκατ. ευρώ σε «επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» (στην πράξη μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού και money market collateral).
  • Επιπλέον 107,913 σε «επενδύσεις επιμετρημένες στο αποσβέσιμο κόστος» (91 εκατ. μακροπρόθεσμες και 16,9 εκατ. βραχυπρόθεσμες), δηλαδή στην πράξη, τοποθετήσεις σε εταιρικά, κρατικά και τραπεζικά ομόλογα.

Μιλάμε δηλαδή για ένα άθροισμα 536,828 εκατ. ευρώ!

Με άλλα λόγια, αν από την τρέχουσα αποτίμηση της εισηγμένης στο ταμπλό του ΧΑ (767,28 εκατ.) αφαιρέσουμε το προαναφερόμενο θετικό καθαρό ταμείο των 536,8 εκατ. ευρώ, τότε απομένει μια αποτίμηση μόλις 230,5 εκατ. ευρώ και αυτό για έναν όμιλο που σημείωσε πέρυσι κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 100 εκατ. ευρώ!

Για φέτος, η εισηγμένη αναμένει από το δεύτερο τρίμηνο και μετά μείωση του μικτού της περιθωρίου κατά 10%-20%, ενώ σε περίπτωση που το αμερικανικό δολάριο διολισθήσει έναντι του ευρώ, η μείωση στη μικτή κερδοφορία θα είναι μεγαλύτερη. Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, δεν περιμένει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, «η δρομολογημένη, εκτός απροόπτου, αύξηση των επιτοκίων θα επιφέρει αυξημένη απόδοση των ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου και θα συμβάλει στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, ενώ θα εμπλουτίσει τις επιλογές επενδύσεων με χαμηλό ρίσκο».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v