Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουν 25 2003

ΛΑΝΤΕΚ: Και εις άλλα με... υγεία !!!!

Η στήλη δεν μπορεί παρά να επικροτήσει την τοποθέτηση του κ. Γεωργίου Αβατάγγελου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στην... πρωταθλήτρια των μετοχικών αποδόσεων ΛΑΝΤΕΚ Α.Ε.

Είμαστε σίγουροι, ότι η ανεξάρτητη σχέση του κ. Αβατάγγελου, με τον όμιλο Λαναρά και τα συμφέροντα αυτού, εγγυάται στους μετόχους πλήρως αδιάβλητη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων του.

Προτείνουμε δε την πλήρη υιοθέτηση παρόμοιας τολμηρότητας και από άλλες εταιρίες, μήπως επιτέλους δούμε συνταρακτικά φαινόμενα ”αυτονόμησης” των μελών του Δ.Σ. από την βούληση των βασικών μετόχων.

Με δυό λόγια από εταιρική διακυβέρνηση ”σκίζουμε” πλέον.

Ομως, η στήλη επιθυμεί επίσης να συγχαρεί τον ίδιο τον κ. Λαναρά (πρόεδρο του Δ.Σ) για την έγκριση του μισθού του, επί τη βάσει σύμβασης... εξηρτημένης εργασίας, με την ίδια εταιρία.

Κι επί τη ευκαιρία, δεν μπορούμε παρά να παραθέσουμε αυτούσιο ένα τμήμα της σχετικής ανακοίνωσης, ως μνημείο σαφήνειας και λεκτικής διατύπωσης:

” Σε σχετική ερώτηση των παρισταμένων μετόχων για τη φημολογία περί συγχώνευσης της Εταιρείας με τη ΛΑΝΝΕΤ ΑΕΒΕΤ, ο Πρόεδρος της Εταιρείας, κος Θωμάς Λαναράς, ανέφερε ότι δεν συντρέχει περίπτωση γνωστοποιήσεως οποιουδήποτε γεγονότος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 5/204/14.11.2000 αποφάσεως της Ε.Κ.

(εμβρόντητοι πρέπει να έμειναν οι μέτοχοι με το άρθρο 4 της υπ αριθμ... τάδε απόφασης)

Ο κος Λαναράς επεσήμανε ότι η Εταιρεία θα προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ανακοίνωση, αν και όταν στο μέλλον προκύψει τέτοιο γεγονός -σύμφωνα πάντα με αυτά που προβλέπονται από την ανωτέρω απόφαση καθώς και από την κείμενη νομοθεσία.”

Κατά τα λοιπά όμως: ”Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Θωμά Λαναρά και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Σταύρο Παπαπαναγιώτου να μετέχουν στο Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ, με την οποία ο κος Παπαπαναγιώτου συνδέεται και με σχέση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου”.

Αυτά και εις άλλα με... υγεία!!!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v