Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δεκ 12 2011

Σφηνάκια για αντιφάσεις της Ιmperio και την FBB

Σφηνάκια για αντιφάσεις της Ιmperio και την FBB
Η πρόσφατη επίσημη ανακοίνωση της Imperio (απάντηση της εταιρίας σε σχετική ερώτηση των χρηματιστηριακών αρχών) για ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν εξέπληξε κανέναν από τους... παροικούντες την Ιερουσαλήμ...

Αντίθετα, για τους... κοινούς θνητούς -βλέπε κορόιδα-, που αρκούνταν στην επίσημη ενημέρωση της εισηγμένης, θα αποτέλεσε μάλλον γερό σοκ λόγω του ότι η διοίκηση της Imperio παρουσίαζε την κατάσταση... πολύ πιο διαφορετική απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα!

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.

«Τρύπα» 16,5 εκατ. σε 2,5 μήνες!

Η σχετική ανακοίνωση, λοιπόν, αναφέρει πως, επειδή η αύξηση κεφαλαίου δεν καλύφθηκε πλήρως, «δεν λύθηκε το πρόβλημα της ρευστότητας και των αρνητικών ταμειακών ροών, που μάλιστα το τελευταίο δίμηνο έχει ενταθεί δραματικά».

Σε άλλο σημείο της ίδιας ανακοίνωσης αναφέρεται -και αυτό κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας- πως «ο χρόνος δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας τοποθετείται στα μέσα Ιουλίου του 2011».

Και πόσες ήταν αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές; Στις 30 Νοεμβρίου ήταν: 11,57 εκατ. προς προμηθευτές, 2,02 εκατ. προς το ΙΚΑ, 3,35 εκατ. προς το Δημόσιο και 834 χιλ. προς εργαζομένους. Αθροιστικά, λοιπόν, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της 30ής/11 ανέρχονταν σε 17,7 εκατ. ευρώ, όταν στις 30/9/2011 ήταν (σύμφωνα πάλι με την εισηγμένη) γύρω στα 16,5 εκατ. ευρώ!

Τώρα, πώς από τα μέσα Ιουλίου, που ήταν «ο χρόνος δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών», έως τα τέλη Σεπτεμβρίου -δηλαδή μόλις σε 2,5 μήνες- οι οφειλές αυτές εκτοξεύτηκαν στα 16,5 εκατ. ευρώ(!) είναι ένα ερώτημα που χρήζει απάντησης από τη διοίκηση…

Ας μπούμε, όμως, τώρα στην ουσία της υπόθεσης, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον από την πλευρά της διοίκησης υπήρξε ουσιαστική και ειλικρινής ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό ή όχι.

Πράξη πρώτη: Διαβάζουμε το ενημερωτικό δελτίο της Imperio για την αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας με ημερομηνία 26/5/2011: Η διοίκηση «αναφορικά με την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας και του ομίλου δηλώνει ότι κατά την άποψή της το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τους επόμενους δώδεκα μήνες για τις τρέχουσες δραστηριότητες του ομίλου». Δηλαδή, εκτίμηση ήταν πως τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο του 2012 δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα…

Θα πρέπει, επίσης, να συνεκτιμηθούν δύο ακόμη πράγματα για να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης:

• Η διοίκηση της εταιρίας γνώριζε ήδη από τη συγκεκριμένη ημερομηνία ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βρισκόταν στον αέρα, άρα το γεγονός ότι αυτή δεν καλύφθηκε πλήρως δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία.

Και αυτό γιατί: α) η τρέχουσα τιμή της μετοχής ήταν πολύ κοντά στην τιμή διάθεσης των νέων τίτλων, β) οι βασικότεροι μέτοχοι «γνωστοποίησαν στην εταιρία ότι δεν θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, λόγω συνέχισης των διαβουλεύσεων αυτών και της προσδοκώμενης θετικής έκβασής τους».

Αλλά ακόμη και αν η ΑΜΚ καλυπτόταν πλήρως (πολύ αισιόδοξο), θα είχαμε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τόσο στις 30/9 όσο και στις 30/11/2011.

• Στο ίδιο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται πως μόνο 2,5 εκατ. ευρώ θα κατευθύνονταν για πρόσθετο κεφάλαιο κίνησης (αντλήθηκαν από την ΑΜΚ 2 εκατ. ευρώ), ενώ άλλα 3,75 εκατ. θα μείωναν τον τραπεζικό δανεισμό και άλλα 4,6 εκατ. θα διετίθεντο (κρατηθείτε!) «για επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια μέσω στρατηγικών - επιλεγμένων εξαγορών εταιριών ή και στοιχείων ενεργητικού, δικτύων κ.λπ., τόσο στην ευρύτερη Ελλάδα όσο και σε περιοχές γεωστρατηγικής σημασίας (ΝΑ. Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Άπω Ανατολή)»!

Για την Ανταρκτική δεν προβλεπόταν εξαγορά…

Πράξη δεύτερη: Ας υποθέσουμε όμως πως στις 26 Μαΐου 2011 η διοίκηση δεν είχε εκτιμήσει σωστά την κατάσταση, ή έστω τα μυαλά της πετούσαν τόσο ψηλά στον αέρα ώστε να πέσει έξω -και μάλιστα παταγωδώς- σε όλες τις εκτιμήσεις της.

Αν πάμε όμως στις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου, οι οποίες φέρουν υπογραφή της διοίκησης 29 Αυγούστου (1,5 μήνα, δηλαδή, μετά τα μέσα Ιουλίου, όπου ήταν «ο χρόνος δημιουργίας των ληξιπρόθεσμων οφειλών»). Διαβάζουμε:

«Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς τόσο ο όμιλος όσο και η εταιρία διαθέτουν επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Επιπρόσθετα, για την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας την 11η/3/2011 αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών». Για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ούτε κουβέντα…

Ούτε κουβέντα επίσης περί ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δεν γίνεται ούτε στην ενότητα των λογιστικών καταστάσεων "Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων".

Αφού λοιπόν στο συγκεκριμένο εδάφιο αναφέρονται τα περί εισροής 2 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ και περί αλλαγών στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, ακολουθεί η δήλωση της διοίκησης πως «εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα δεν υπάρχουν άλλα μετά την 30ή/6/2011 σημαντικά γεγονότα και μέχρι την ημέρα έγκρισης (29/8/2011) των οικονομικών καταστάσεων από το διοικητικό συμβούλιο που να χρήζουν αναφοράς»…

Τα συμπεράσματα δικά σας…


FBB: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πληροφορείται η στήλη, θα ανακοινώσει ο μέτοχος της τράπεζας κ. Ρέστης αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτή θα είναι της τάξεως των 35 - 45 εκατομμυρίων ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v