Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Φεβ 23 2012

Η Τράπεζα Κύπρου, το κούρεμα και τα πωλητήρια

Η Τράπεζα Κύπρου, το κούρεμα και τα πωλητήρια
Η Τράπεζα Κύπρου ήταν η πρώτη "δική" μας τράπεζα που ανακοίνωσε αποτελέσματα χρήσης 2011 μετά την οριστικοποίηση του PSI.

Και ο χειρισμός της ήγειρε ερωτήματα μεταξύ των αναλυτών.

Το Συγκρότημα σχημάτισε σωρευτική πρόβλεψη απομείωσης για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που αντιστοιχεί στο 60% της ονομαστικής τους αξίας. Και το έπραξε συνυπολογίζοντας την αρχή της συνέχειας στη λογιστική εγγραφή.

Μόνο που η Κύπρου έχει ταξινομημένα τα παραπάνω ομόλογα στο Διαθεσίμων προς πώληση.
Όσες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ταξινομήσει με αντίστοιχο τρόπο τα ομόλογά τους και έχουν εκδώσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα έχουν σχηματίσει συσσωρευμένες προβλέψεις της τάξης του 75%. Μη συνυπολογίζοντας την αρχή της συνέχειας.

Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε ότι θα εκτιμηθεί το PSI και εφόσον χρειαστεί θα ληφθούν πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Σημείωσε, δε, ότι η περαιτέρω επίπτωση που ενδέχεται να υπάρξει στο Core Tier I θα αντιμετωπιστεί με εσωτερικές κινήσεις, υπονοώντας ενεργότερη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού.

Στις 31/12/2011 το Core Tier I της Τράπεζας Κύπρου διαμορφώθηκε στο 5,1% και προβλέπεται να ανέβει στο 9,1% εφόσον η αύξηση κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών καλυφθεί κατά 100%.

Με δεδομένο ότι μέσα σε έναν χρόνο η Κύπρου έχει κάνει δύο αυξήσεις κεφαλαίου (με την τρέχουσα), τρίτη είναι δύσκολο να κάνει.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναμένουμε αν θα υπάρξει και πώληση έτερης θυγατρικής πέραν αυτής στην Αυστραλία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v