Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 3 2012

Η ΤτΕ, ο Ορκωτός και ο... υποψήφιος βουλευτής

Η ΤτΕ, ο Ορκωτός και ο... υποψήφιος βουλευτής
Μπορεί ελάχιστοι να το αντιλήφθηκαν, αλλά είναι αλήθεια: τα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης της Ελλάδος εγκρίθηκαν με επιφύλαξη από τον αρμόδιο ορκωτό ελεγκτή!

Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε το συγκεκριμένο απόσπασμα της έκθεσής του:

«Βάση για γνώμη με επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στο κονδύλι 'προβλέψεις' ύψους 1.939 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται σχηματισμένες προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού ποσού 1.465 εκατ. ευρώ (31/12/2010, 1.465 εκατ. ευρώ) και προβλέψεις εξομοιούμενες με αποθεματικά 474 εκατ. προερχόμενες από την ενσωμάτωση στην τράπεζα, στην παρούσα χρήση, των πρώην ασφαλιστικών ταμείων των κλάδων υγείας και επικουρικής σύνταξης του προσωπικού της, για τις οποίες δεν λάβαμε τεκμηρίωση του τρόπου υπολογισμού τους και κατά συνέπεια δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την επάρκειά τους».

To θέμα τέθηκε στην πρόσφατη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΤτΕ από τον γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου κ. Γιάννη Σαρρή, ο οποίος επίσης είναι υποψήφιος βουλευτής στην Α΄ εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με τη Δημιουργία Ξανά του κ. Θάνου Τζήμερου.

Μερικά αποσπάσματα από την ομιλία του κ. Γιάννη Σαρρή στη συγκεκριμένη γενική συνέλευση είναι τα παρακάτω:

Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος είναι και παραμένει εισηγμένη εταιρεία, κατά τη γνώμη μας πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα και πρότυπο προς όλες τις άλλες εισηγμένες τράπεζες. Ως εισηγμένη, όφειλε να είχε αποδεχθεί και να εφαρμόζει ήδη σε όλο το εύρος Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, κάτι που έχουν κάνει σχεδόν όλες οι ελεγχόμενες από αυτήν τράπεζες και η πλειονότητα των άλλων εισηγμένων εταιρειών. Με αλλαγές και προσαρμογές που επιβάλλει φυσικά ο ελεγκτικός και εποπτικός της ρόλος.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, συνιστά την ύπαρξη Επιτροπής Αξιολόγησης και Αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών. Η ύπαρξη και μόνο της επιτροπής αυτής αποτελεί ένδειξη σεβασμού προς τους μέτοχους και απόδειξη ότι η τράπεζα δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή στα θέματα αυτά, ενώ ασκεί πολιτική αμοιβών και κινήτρων με κριτήρια και κανόνες που διασφαλίζουν τη μη παροχή αυθαίρετων και υπέρογκων αμοιβών στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και επιπλέον συναρτά τις αμοιβές με την απόδοση, μέσω συστημάτων μέτρησης και αξιολόγησης.

Δεύτερο θέμα είναι η διευκόλυνση της συμμετοχής των μετόχων στη γενική συνέλευση. Αντιπαρέρχομαι το όριο των 75 μετοχών, για το οποίο ήδη θα έπρεπε να είχατε κινήσει διαδικασία νομοθετικής αλλαγής. Γιατί όμως δεν τροποποιήσατε το καταστατικό της τράπεζας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν ή τουλάχιστον να συμμετέχουν οι μέτοχοι από απόσταση; Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει εδώ και δύο χρόνια, η τεχνολογική δυνατότητα υπάρχει, οι καιροί επιβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και επομένως η Τράπεζα της Ελλάδος θα έπρεπε ήδη να είχε δώσει περισσότερες επιλογές στους μετόχους της για να συμμετέχουν στις γενικές της συνελεύσεις.

Τρίτο θέμα η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή διατυπώνει "Γνώμη με Επιφύλαξη" για ένα σοβαρό ποσό της τάξης των 1.465 εκατ. ευρώ.

Αποτελεί ωστόσο θέμα αρχής, κάτι που είναι ακόμα σημαντικότερο, το αίτιο αυτής της επιφύλαξης. Επί λέξει αναγράφεται «δεν λάβαμε τεκμηρίωση του τρόπου υπολογισμού τους». Από αβροφροσύνη προφανώς δεν έγραφε «ζητήσαμε και δεν λάβαμε τεκμηρίωση».

Η Τράπεζα της Ελλάδος, που θεωρείται ότι διαθέτει διευθύνσεις, τμήματα και στελέχη με υψηλότατη επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια, και φυσικά με υψηλότατους μισθούς, δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει πώς υπολόγισε ένα ποσό που αναγράφεται στον ισολογισμό της για δεύτερη χρονιά.

Τότε πώς θα πάμε ως ΣΕΔ να απαιτήσουμε από μια μικρή εισηγμένη εταιρεία που παράγει χαλυβδόφυλλα να τεκμηριώνει κάθε κονδύλι που αναγράφεται στον ισολογισμό της και πώς ως πολίτες αυτής της χώρας θα απαιτήσουμε από κάθε απομακρυσμένο δήμο και κοινότητα να διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία - όταν, επαναλαμβάνω, δύο χρόνια δεν ήταν αρκετά για να εξηγήσουν τεκμηριωμένα τα στελέχη της τράπεζας πώς ακριβώς υπολόγισαν ένα ποσό της τάξης των χιλιάδων εκατομμυρίων ευρώ;

Τέλος, ένα θέμα που αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτικής αρχής. Στις 2 Απριλίου απευθύναμε ανοιχτή επιστολή στον κ. πρωθυπουργό σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Από την επιστολή αυτήν, την οποία θα καταθέσω στα πρακτικά, σας διαβάζω τις δύο τελευταίες παραγράφους.

«Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνήσει άμεσα, ώστε να μη διευρυνθούν περαιτέρω με πράξεις ή παραλείψεις οι απώλειες που έχουν υποστεί οι εκατοντάδες χιλιάδες μέτοχοι των ελληνικών τραπεζών, που ως κοινό χαρακτηριστικό έχουν ότι δεν έσπευσαν να διασφαλίσουν τα χρήματά τους εξάγοντάς τα από τη χώρα.

Επομένως, ζητάμε να ληφθούν υπόψη στο πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν τους μετόχους μειοψηφίας και να δοθεί και σε αυτούς κάθε προνόμιο, εξασφάλιση, ή δικαίωμα μελλοντικής επαναγοράς που θα δοθεί στους μετόχους πλειοψηφίας των τραπεζών, ή σε οποιονδήποτε άλλον».

Η απάντηση του διοικητή

Από την πλευρά του, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιώργος Προβόπουλος χαρακτήρισε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τις παρατηρήσεις του κ. Σαρρή και διευκρίνισε πως, αν και δεν γνωρίζει αν σε όλες έχει δίκιο, θα τις εξετάσει μία προς μία και πως ό,τι από αυτά μπορεί να γίνει θα το κάνει.

Κύκλοι επίσης της Τραπέζης της Ελλάδος υποστηρίζουν πως ήδη η τράπεζα κάνει βήματα προς την κατεύθυνση εφαρμογής Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v