Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουλ 30 2012

Καυτά tips για Πειραιώς-ΑΤΕ

Καυτά tips για Πειραιώς-ΑΤΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Πειραιώς υπέβαλε μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του υγιούς χαρτοφυλακίου της ΑΤΕ στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις 9 Ιουλίου 2012.

Η δεσμευτική προσφορά, όπως έγραψε το Euro2day, κατατέθηκε στις 27 Ιουλίου. Ειδικότερα, υπήρξε άτυπη διαδικασία υποβολής προσφορών που έλαβε χώρα ενώπιον της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης.

Η Πειραιώς έναντι τιμήματος 95 εκατ. ευρώ πήρε από την ΑΤΕ στοιχεία ενεργητικού 14,72 δισ. ευρώ και στοιχεία παθητικού 21,39 δισ. ευρώ. Το funding gap των 6,67 δισ. ευρώ της το καλύπτει το Τ.Χ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΤΡΥΠΑ ΑΤΕ: Σύμφωνα με πληροφορίες, το κεφαλαιακό έλλειμμα της ΑΤΕ ανερχόταν, βάσει των στοιχείων της 31ης/3/2012, σε 3,94 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ΑΤΕ ήταν κατά 18 εκατ. ευρώ χαμηλότερα, την ίδια ημερομηνία, από το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος.

ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ELA: Εξαιτίας της ανεπάρκειας ιδίων κεφαλαίων και της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης της ΑΤΕ, καθίστατο πλέον ανέφικτη και η παροχή έκτακτης ρευστότητας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι είχε ήδη αποκλειστεί η πρόσβαση της ΑΤΕ στην παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΧΟΥΣ: Βάσει της απόφασης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν μεταβιβάζεται στην Πειραιώς το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 250 εκατ. ευρώ, που είχε εκδώσει η A.B.G. Finance International plc., θυγατρικής της ΑΤΕ.

Το ομολογιακό είχε εκδοθεί στις 21 Ιουλίου 2008 και είναι δεκαετούς διάρκειας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΕ που δεν μεταβιβάζονται: Επιπρόσθετα, δεν μεταβιβάζονται στην Πειραιώς οι συμμετοχές της ΑΤΕ στις κάτωθι εταιρείες:

ΑΤΕ Leasing, ΑΤΕ Τεχνική - Πληροφορική Α.Ε., Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε., Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου - ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., ATExcelixi Α.Ε., ΑΤΕ Διαφημιστική Α.Ε. και Συνεταιριστική Ελληνική Καπνοβιομηχανία Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ).

Τέλος, δεν μεταβιβάζονται τα δάνεια και οι πιστοδοτήσεις προς την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε., οι υποχρεώσεις της ΑΤΕ προς την Αγροτική Συνεταιριστική Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύμνου Α.Ε. καθώς και σειρά άλλων συνεταιριστικών οργανώσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v