Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Παρ 21 Ιαν

Η ΔΑΪΟΣ και οι γενικόλογες ανακοινώσεις

Διαβάζουμε σε ανακοίνωση της εταιρίας Δάϊος Πλαστικά:

”Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, τη 19η Ιανουαρίου 2005, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι με αριθμό μετοχών 12.228.150 με δικαιώματα ψήφου 12.228.150, εκπροσωπούντες ποσοστό 81,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού (περί του σκοπού της εταιρίας), με προσθήκη στο άρθρο των κάτωθι: Η οικονομική εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων. Η οικονομική εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων πάσης φύσεως και κατηγορίας, καθώς και μονάδων ή καταστημάτων εστίασης ή διασκέδασης.

2) Τη σύναψη συμβάσεως με μέλος του Δ.Σ. για παροχή υπηρεσιών απ’ αυτό προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

3) Την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου εκ μέρους της εταιρίας από μέλος του Δ.Σ. Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασής της μέχρι 31-12-2005”.

Και ρωτάμε διότι το θεωρούμε σημαντικό:Για ποιον λόγο η εταιρία περιορίζεται σε γενικόλογες διατυπώσεις, τη στιγμή που τα θέματα αυτά συζητήθηκαν στη συνέλευση;

Τι περιουσιακό στοιχείο πουλά η εταιρία και αγοράζει μέλος του Δ.Σ;

Πόσο το αγοράζει;

Τι σύμβαση εργασίας και με τι ύψος αποδοχών συνάφθηκε με μέλος του Δ.Σ.;

Μόνον όσοι ήταν στη συνέλευση πρέπει να το ξέρουν; Και εν τέλει από αυτό το 81,52% που παρέστη, τι ποσοστό ανήκε στους βασικούς μετόχους;

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v