Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 27 2005

Ο ισολογισμός της Proton και τα ερωτήματα

Εδέησε η μη εισηγμένη τράπεζα Proton που επιδιώκει τη συγχώνευση της με τις εισηγμένες συνδεόμενες ΑΕΕΧ Εξέλιξη, Arrow και Ευρωδυναμική να δημοσιεύσει ισολογισμό για τη χρήση 2004, οπότε τώρα οι μέτοχοι των τριών εταιριών επενδύσεων μπορούν να έχουν μια εικόνα.

Εκ πρώτης όψεως, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο, οι ισολογισμοί δείχνουν αύξηση της κερδοφορίας σε διόλου ευκαταφρόνητα επίπεδα.

Ο ενοποιημένος, για παράδειγμα, παρουσιάζει κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 4,68 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο έχουν συνυπολογιστεί, όπως παρατηρεί ο ορκωτός ελεγκτής, ”κέρδη από την αυθημερόν πώληση και επαναγορά μετοχών και μεριδίων Aμοιβαίων Kεφαλαίων”, τα κοινώς αποκαλούμενα ”γυρίσματα”, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, τα οποία κατά τον ελεγκτή θα έπρεπε να περάσουν στην καθαρή θέση της εταιρίας και όχι στα κέρδη της!

Το αυτό ισχύει και για τον εταιρικό ισολογισμό, όπου τα κέρδη προ φόρων είναι 3,14 εκατ. ευρώ, το οποίον σημαίνει ότι μόλις αφαιρεθούν τα λογιστικά κέρδη από ”γυρίσματα”, τα προ φόρων κέρδη περιορίζονται σε μόλις... 540.000 ευρώ!

Κι αυτό όταν τα εμφανιζόμενα ίδια κεφάλαια είναι 40 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων της μητρικής (με βάση τη σημείωση του ορκωτού) για τη χρήση 2004 είναι περίπου... 1,25%!

Πέραν αυτού, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι προβλέψεις για επισφάλειες σε σύνολο χορηγήσεων ύψους 60 εκατ. ευρώ είναι μόλις 452.000 ευρώ. Ως ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε... 0,75% επί του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και λοιπών απαιτήσεων.

Ίσως θα έπρεπε να συγχαρούμε την τράπεζα για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου που έχει και κάνει τέτοιες προβλέψεις.

Και θα το πράξουμε. Αφού προηγουμένως μάθουμε βέβαια από τα (επίσημα) χείλη τους τα εξής:

- Αν υπάρχει και πόσο υπολογίζεται η επισφάλεια από το ομολογιακό προς την εταιρία Έμφασις (που διαχειρίστηκε η Proton), με δεδομένο και το ότι στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας υπάρχει κονδύλι του ενεργητικού ”Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης άλλων εκδοτών (σ.σ. πλην του Δημοσίου) ύψους 3,6 εκατ. ευρώ.

- Πώς υπολογίζεται -αν υπολογίζεται- η επισφάλεια από δάνειο 2 εκατ. ευρώ προς την ΑΛΤΕ, έναντι του οποίου έχουν ενεχυριαστεί μετοχές της ΑΛΤΕ τρέχουσας αξίας 800.000 ευρώ, βάσει ανακοίνωσης που η ίδια η ΑΛΤΕ έστειλε πρόσφατα στο Χ.Α.

- Υπάρχουν άλλα επισφαλή ή καθυστερούμενα δάνεια προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις της πληροφορικής, των κατασκευών ή άλλων κλάδων;

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v