Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δεκ 15 2005

Proton 3: Τα ”συνδεδεμένα” δάνεια

Να δούμε όμως και μια άλλη διάσταση των χορηγήσεων της Proton.

Συνολικά, όπως αναφέρεται στο εδάφιο περί νομικού ελέγχου του ενημερωτικού, πρόσωπα και εταιρίες άμεσα συνδεδεμένα με την τράπεζα Proton (υπό την έννοια του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου αρ. 24), ήτοι:

μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μία θυγατρική, έχουν λάβει δάνεια με υπόλοιπο στις 19.9.2005 ύψους… 27,4 εκατ. ευρώ, συν περίπου 10 εκατ. σε γεν (τη θυγατρική αφορά ποσό δανείου ύψους 15,7 εκατ. ευρώ), όταν την ίδια ημερομηνία το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ύψος των χορηγήσεων δεν υπερβαίνει τα 78 εκατ. ευρώ!

Σημειωτέον ότι ο νόμος 2190 απαγορεύει τη λήψη δανείων από ιδρυτές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου εταιρίας, τονίζοντας ότι είναι άκυρα, όπως πάλι αναφέρεται στο ενημερωτικό.

Άλλος νόμος, ο 5076 του 1931, το επιτρέπει, προκειμένου περί τράπεζας -υπό όρους- ενώ παρατίθενται στο ενημερωτικό και διάφορες νομικές γνωματεύσεις (υπέρ και εναντίον) αλλά και ”κρατούσες απόψεις”, προκειμένου να προκύψει η ΕΚΤΙΜΗΣΗ, όπως εγγράφως επισημαίνεται, ότι:

”τυχόν διάγνωση της ακυρότητας των ελεγχόμενων δανειακών συμβάσεων δεν είναι πιθανό να ασκήσει ουσιώδη νομική επίδραση στην οικονομική κατάσταση της τράπεζας”

Εμείς δεν μπορούμε να υπεισέλθουμε σε όλες τις λεπτομέρειες, ενώ στεκόμαστε στο τι ποσοστό τελικά των εργασιών της τράπεζας αφορά μετόχους, μέλη του Δ.Σ. και λιγότερο ή περισσότερο ”συνδεδεμένες εταιρίες”.

Θεωρούμε δε απολύτως ουσιώδη την ανάγνωση του ενημερωτικού από κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v