Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα άνοδος στην Αγορά Παραγώγων

Στα 5.518 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 5.449 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παρουσιάζουν ευδιάκριτη αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και σημαντική υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (62.818 συμβόλαια).

Στα 5.518 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 5.449 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.242, 1.129 για τον Ιούνιο και 113 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.136,5) κινήθηκε μεταξύ 2.100 και 2.146 μονάδων.

Μικρός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (19.567 Eurobank, 12.000 ΓΕΚ, 49.740 Εθνική, 6.000 ΟΠΑΠ) ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (21.296), Alpha Bank (14.044), ΔΕΗ (1.079), Εθνική (6.554), ΓΕΚ (367), ΟΤΕ (463), Πειραιώς (15.641), Μυτιληναίο (358), ΑΔΜΗΕ (137), Lamda Development (340), ΟΠΑΠ (312), Jumbo (159), MIG (1.112), Ελλάκτωρα (323), ΕΥΔΑΠ (183).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 63.013, MIG 41.928, Alpha Bank 50.961, Πειραιώς 503.393, ΔΕΗ 16.638, Εθνική 41.086.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

         Position Holder                                 Name of Issuer                 NSP               Date

Lansdowne Partners (UK) LLP

EUROBANK ERGASIAS S.A.

0,80%

2021-02-04

Lansdowne Partners (UK) LLP

 

PUBLIC POWER CORP. SA

 

1,36%

 

2021-03-01

 

 

 

 

 

Oasis Investments II Master Fund LTD

 

FOLLI FOLLIE S.A.

 

0,55%

 

2019-10-15

Lansdowne Partners (UK) LLP

 

ALPHA BANK S.A

1,23%

2021-05-21

    

Lansdowne Partners (UK) LLP

CAIRO MEZZ PLC

0,77%

2020-10-07

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 79.729.263 τεμ., (από 74.219.263 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.747.883 τεμ. (1.747.883), Eurobank 58.596.348 τεμ. (58.596.348), ΟΠΑΠ 1.365.866 τεμ. (1.365.866), Εθνική 10.526.080 τεμ. (10.426.080), Πειραιώς 5.530.488 τεμ. (5.520.800), ΟΤΕ 1.412.954 τεμ. (1.403.472)

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Θ. Σταυρόπουλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v