Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Ιαν 5 2012

Τσιμεντένια κέρδη με… ερωτήματα

Από τις παραδοσιακές δυνάμεις του Χ.Α., η Τιτάν δικαίωσε σε σημαντικό βαθμό τις προσδοκίες αρκετών επενδυτών και το δύσκολο 2011. Η (και) χρηματιστηριακή ιστορία του ομίλου (ιδρύθηκε το 1902 και εισήχθη στο ΧΑΑ το 1912) δεν έχει αφήσει (συγκριτικά) πολλές σκιές στην υπερεκατοντάχρονη διαδρομή του.

Νουνεχής διοίκηση (δύο παραδοσιακών οικογενειών αστών - Παπαλεξόπουλου - Κανελλόπουλου), συνετή διαχείριση και (κατά κανόνα) υγιής επενδυτική εικόνα.

Η θέση μας για τον όμιλο λίγο ως πολύ γνωστή, καθότι αποτελεί από τις ελάχιστες διαχρονικές επιλογές μας (σχεδόν από το καλοκαίρι του 1987) και παραμένει τέτοια.

ΩΣΤΟΣΟ

Αρχικά μας ξένισε η απόφαση της Τιτάν (στις 11/11) να προβεί στην πώληση (από τις 14/11/2011 έως και τις 14/5/2012), μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατ' ανώτατο όριο 2.031.781 ιδίων κοινών και 5.919 ιδίων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με κατώτατη τιμή πώλησης ίση με την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, ήτοι 4 ευρώ.

Το μυαλό μας πήγε εκεί όπου θα πήγαινε του καθενός λογικού επενδυτή-παίκτη.

Περιμέναμε, όμως, καθώς η τεχνική ανάλυση και οι αγορές μετοχών από τους βασικούς μετόχους (ενδεικτικά των Α. και Τ. Κανελλόπουλο στις 23 και στις 24/11) διαμόρφωναν ανοδική τάση για τη μετοχή.

Παρεμπιπτόντως, ο πρόεδρος του Δ.Σ. προχώρησε και σε άλλη αγορά στις 22/12. Από πλευράς απόδοσης, η μετοχή τα πηγαίνει μια χαρά… Μετρά 2,67% από την αρχή του έτους έναντι -4,16% του FTSE 20 και 5,12% σε διάστημα μηνός (έναντι -7,02% του 20άρη).

Σημειωτέον πως η εισηγμένη στις 2/12 ανακοίνωσε πως καλεί «48 εν συνόλω στελέχη να ασκήσουν, από τις 7 μέχρι και τις 9/12/2011, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών που αφορούν συνολικά 21.062 νέες μετοχές της εταιρίας, με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή».

Αυτό που μας ξενίζει (για την ιστορία του Τιτάνα) δεν είναι μόνο το πρόγραμμα πώλησης ιδίων μετοχών που τρέχει παράλληλα αλλά και ο συνδυασμός άσκησης δικαιώματος προαίρεσης με αγορές μετοχών (από τους βασικούς μετόχους) και ανοδικής φοράς της μετοχής. Ειδικά χθες, που… έβγαζε μάτι.

Ή μήπως κάνω λάθος; 

Τι απαντά η ΤΙΤΑΝ

Δημοσιεύουμε ως έχει την επιστολή της Τιτάν σε διευκρίνιση των όσων αναφέραμε στον Εκηβόλο (της 5/1).

"Σχετικά με δημοσίευμα σας με τίτλο «Τσιμεντένια κέρδη με...ερωτήματα» και για την αποφυγή εξαγωγής λανθασμένων συμπερασμάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- H από 10.11.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την δυνατότητα πώλησης, εντός του εξαμήνου από 14.11.2011 έως 14.5.2012, των δύο τρίτων περίπου του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία, δηλαδή μέχρι 2.031.781 ιδίων κοινών και 5.919 προνομιούχων μετοχών, αποτελεί ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα του Ομίλου, ώστε ακόμα και στην περίπτωση ιδιαίτερα δυσμενών μακροοικονομικών εξελίξεων, να είναι δυνατή η τήρηση των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Όμιλος έναντι των δανειστών του.

- Η αγορά ή πώληση μετοχών της Εταιρίας από μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας και εν γένει υπόχρεα πρόσωπα συνιστά νόμιμη πρακτική και σε κάθε περίπτωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με το νόμο στο Χρηματιστήριο, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό.

- Όσον αφορά τέλος τη δυνατότητα άσκησης από 48 στελέχη του Ομίλου τον Δεκέμβριο του 2011 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς 21.062 μετοχών της Εταιρίας, μετά από τριετή περίοδο ωρίμανσης στα πλαίσια του σχετικού Προγράμματος που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.5.2007, στα ανωτέρω στελέχη δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του μετοχικού πυρήνα της Εταιρίας. ΄Οπως προκύπτει από την από 29/12/2011 ανακοίνωση της Εταιρίας τελικώς ασκήθηκαν δικαιώματα από 42 στελέχη για 18.688 μετοχές.

Απάντηση της στήλης 

Σε κανένα σημείο του σχολίου μου δεν αναφέρθηκα σε "μη νόμιμη πρακτική" ή "σε μέλη του Δ.Σ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης" ή σε "δόλιο" ή "άλλο" λόγο πώλησης ιδίων μετοχών της εταιρείας.

Αντιθέτως προσεκτικότερη ανάγνωση των όσων αναφέρω θα βεβαίωνε την εταιρεία, πως το μόνο που παρατίθεται είναι στοιχεία και επίσημες ανακοινώσεις της εισηγμένης, η θετική διακύμανση της μετοχής και το δικό μου εύλογο ερώτημα- ως συντάκτη- εάν και σε ποιο βαθμό σχετίζονται. Το να σχετίζονται δεν είναι κατ΄ ανάγκη μεμπτό ή μη σύννομο. Όπως και το να μην σχετίζονται, επίσης.

Εάν έτσι είναι η κατάσταση έχει καλώς. Εάν όχι, εδώ είμαστε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v