Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τώρα είναι η ώρα για stock picking

Οι καλύτερες αποδόσεις μπορεί να προκύψουν όταν ένα λιγότερο αισιόδοξο σενάριο αντικατοπτρίζεται στις τιμές των τίτλων. Η σημασία της ανάλυσης θεμελιωδών στοιχείων.

Τώρα είναι η ώρα για stock picking
  • της Abby Joseph Cohen

Πολλά έχουν γραφτεί για τις άσχημες πτώσεις των τιμών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων φέτος. Αυτά τα σχόλια συχνά πλαισιώνονται με μια γλώσσα τεχνικής ανάλυσης. Για παράδειγμα, έχει αρχίσει το bear market στις μετοχές;

Πολύ πιο σχετικό για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις δεν είναι αν οι τιμές έχουν μειωθεί κατά ένα οποιοδήποτε ποσό σε όρους ποσοστών, αλλά μάλλον τι αποκαλύπτουν οι τιμές αυτές αναφορικά με τις προσδοκίες για το μέλλον. Με απλά λόγια, έχει ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές ένα άσχημο σενάριο, προκειμένου να μπουν οι βάσεις για μια ανάκαμψη;

Το ερώτημα απαντάται καλύτερα μέσω της ανάλυσης των θεμελιωδών στοιχείων. Δηλαδή, μιας εξέτασης με διαύγεια του οικονομικού πλαισίου, της υποκείμενης εταιρικής επίδοσης και της παλιάς καλής λογιστικής.  Οι μετοχές με πειστικά stories μπορεί να αποτελέσουν τον «οδηγό» μιας bull market στις μετοχές ενώ οι επενδυτές θέλουν ρίσκο και ιδέες μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Αλλά οι ανακάμψεις από την bear market εξαρτώνται από λογικές αποτιμήσεις και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Ένας δεύτερος τομέας συζήτησης είναι αν ο προηγούμενος ενθουσιασμός για μετοχές και ομόλογα οδήγησε σε λανθασμένη κατανομή κεφαλαίων και τώρα γίνονται κινήσεις διόρθωσης.

Για μια εκτεταμένη περίοδο και σε πολλές χώρες, το κόστος των δανειακών κεφαλαίων ήταν κοντά στο μηδέν. Οι επιπτώσεις ήταν εμφανείς σε όλη την κεφαλαιακή δομή, όχι μόνο στις μετοχές. Επιπροσθέτως της αύξησης των τιμών των μετοχών, το φθηνό κόστος χρήματος ενθάρρυνε τη μεγαλύτερη ανοχή προς το ρίσκο στις αγορές χρέους καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν υψηλότερες αποδόσεις.

Ομοίως, η αυξημένη χρήση της μόχλευσης είχε αριθμητική λογική για τους εταιρικούς ισολογισμούς και για τα εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής πίστης και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Η πιο ακριβή μόχλευση θα διευκολύνει τη διαφοροποίηση των πιο ικανών managers από αυτούς που παρήγαγαν αναιμικές βασικές αποδόσεις, αλλά μπορούσαν να ενισχύσουν τα ανακοινωμένα κέρδη τους με δανεικά κεφάλαια.

Υπάρχουν συνήθως πολλές ενδείξεις για το αν μπορεί να συνεχιστεί μια bull market. Υπάρχει μια ομάδα δεικτών που σχετίζεται με τη διάρκεια της οικονομικής και κερδοσκοπικής επέκτασης. Αυτά, με τη σειρά τους, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική ευρωστία των καταναλωτών. Οι ισχυρές αγορές εργασίας είναι συνήθως χρήσιμες και όχι επιβλαβείς για τις επενδυτικές προοπτικές, καθώς προμηνύουν μια παρατεταμένη οικονομική επέκταση. Επιπλέον, οι ισολογισμοί των νοικοκυριών των ΗΠΑ είναι γενικά σε καλή κατάσταση.

Μια δεύτερη κατηγορία δεικτών της μελλοντικής απόδοσης των μετοχών συνδέεται με το πόσα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές για τις μελλοντικές εταιρικές επιδόσεις. Εδώ αναλαμβάνουν οι ηγέτες της επενδυτικής σκέψης, όπως ο Benjamin Graham και ο David Dodd, και οι προσεγγίσεις αξίας στην επιλογή ασφάλειας. Το Columbia Business School, όπου διδάσκω τώρα, έχει ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό κέντρο επικεντρωμένο σε αυτές τις τεχνικές.

Τα μοντέλα αποτίμησης δεν είναι συσκευές χρονισμού, αλλά η αξιοσημείωτη υπερτίμηση στις αρχές του έτους έκανε τις μετοχές ευαίσθητες σε ανησυχητικούς καταλύτες όπως η εισβολή στην Ουκρανία, η σημαντική άνοδος του πληθωρισμού και οι ανησυχίες για την οικονομία της Κίνας. Τον Φεβρουάριο, οι μετρήσεις αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής προς τα κέρδη και της τιμής προς τις πωλήσεις, ήταν στο 95ο έως το 99ο εκατοστημόριο των ιστορικών διανομών τους, σύμφωνα με την έρευνα της Goldman Sachs. Ομοίως για αποτιμήσεις που βασίζονται σε προεξοφλημένα μερίσματα και ταμειακές ροές και προβλεπόμενα επιτόκια.

Αυτές οι ακραίες αποτιμήσεις θα μπορούσαν να διατηρηθούν μόνο εάν υλοποιούνταν το ευχάριστο μακροοικονομικό σενάριο για οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη κερδών. Δεν συνέβη όμως αυτό. Δεδομένης της πτώσης των τιμών, οι αμερικανικές μετοχές είναι πλέον πολύ πιο κοντά στην εύλογη αξία, ακόμη και με υψηλότερα επιτόκια.

Προηγουμένως υπήρχε επίσης ένα άνισο μοτίβο αποτίμησης στην αγορά μετοχών. Είναι σύνηθες φαινόμενο οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες να διαπραγματεύονται με υψηλότερους δείκτες αποτίμησης. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος η απόκλιση στους δείκτες τιμής-κέρδους στην αγορά των ΗΠΑ ήταν η μεγαλύτερη που υπήρξε ποτέ. Οι μετοχές του κορυφαίου δεκατημορίου τιμής-κέρδους διαπραγματεύονταν σε ακραίες αποτιμήσεις τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και σε σύγκριση είτε με το χαμηλότερο δεκατημόριο είτε με τη μέση μετοχή. Οι αποτιμήσεις αυτών των μετοχών «ανώτερης βαθμίδας», κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, έχουν αποδειχθεί ότι είναι οι πιο ευάλωτες στην αύξηση των επιτοκίων και τις ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη. Και η διαφορά έχει μειωθεί.

Οι καταναλωτές, οι επιχειρηματικοί ηγέτες, οι επενδυτές και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη κυβερνητικών πολιτικών αντιμετωπίζουν πλέον πολλές θεμιτές ανησυχίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο αυξημένος πληθωρισμός, οι σφιχτότερες οικονομικές συνθήκες, η βραδύτερη ανάπτυξη και η πιθανή ύφεση. Όμως οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων έχουν ήδη μειωθεί και η αστάθεια έχει ήδη αυξηθεί. Οι αποτιμήσεις είναι πολύ λιγότερο ακραίες από ό,τι ήταν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντανακλούν τις ενσωματωμένες προσδοκίες που είναι αρκετά ζοφερές. Μπορεί να είναι λιγότερο αγχωτικό να επενδύσεις όταν η κοινή αντίληψη για τις προοπτικές είναι πως θα υπάρχει «ηλιοφάνεια». Αλλά οι καλύτερες αποδόσεις μπορούν να προκύψουν όταν ένα λιγότερο χαρούμενο σενάριο αντικατοπτρίζεται στις τιμές των τίτλων.

Η αρθρογράφος είναι καθηγήτρια διοίκησης επιχειρήσεων στο Columbia Business School και πρώην συνεργάτιδα της Goldman Sachs.

© The Financial Times Limited 2022. All rights reserved.
FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v