Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υδάτινοι πόροι και ιδιωτικές επενδύσεις: Θα πούμε το νερό... νεράκι;

Το 26% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πόσιμου νερού με ασφαλή διαχείριση. Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας;

Τον Μάρτιο, ο ΟΗΕ πραγματοποίησε παγκόσμια διάσκεψη για το νερό, την πρώτη παρόμοια εκδήλωση εδώ και 46 χρόνια. Ο στόχος ήταν η αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανησυχίας σχετικά με τις προοπτικές για την παγκόσμια ασφάλεια των υδάτινων πόρων.

Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς, το 26% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πόσιμου νερού με ασφαλή διαχείριση. Η ζήτηση για πόσιμο νερό αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμό περίπου 1% κάθε χρόνο, παρ' όλο που η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής διαταράσσει τα βροχομετρικά συστήματα.

Τι ρόλο λοιπόν μπορούν να διαδραματίσουν οι ιδιώτες επενδυτές;

Η Incofin, εταιρεία επενδύσεων κοινωνικού χαρακτήρα με έδρα το Βέλγιο, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Πρόσφατα δημιούργησε ιδιωτικό μετοχικό ταμείο που επικεντρώνεται στην προώθηση της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ταμείο συγκέντρωσε αρχικά 36 εκατ. ευρώ από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών εταιρειών Danone και BNP Paribas.

Στοχεύει σε επενδύσεις σε εταιρείες που διαχειρίζονται περίπτερα που πωλούν ασφαλές νερό σε άτομα με χαμηλό εισόδημα ή κατασκευάζουν δίκτυα σωλήνων νερού.

Δείτε στο βίντεο των Financial Times και άλλα παραδείγματα εταιρειών και fund που επενδύουν σε νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τους υδάτινους πόρους.

© The Financial Times Limited 2023. All rights reserved.
FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v