Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank Equities: Ισχυρά θεμελιώδη στις τράπεζες, οι τιμές-στόχοι

Οι προβλέψεις για την κερδοφορία και οι αποτιμήσεις του εγχώριου κλάδου. Τα ισχυρά ατού των τραπεζών και από πού θα προέλθουν επιπλέον κόστη. Γιατί το ράλι μπορεί βραχυπρόθεσμα να ανακοπεί.

Eurobank Equities: Ισχυρά θεμελιώδη στις τράπεζες, οι τιμές-στόχοι

Ισχυρά είναι τα θεμελιώδη μεγέθη του τραπεζικού κλάδου, επισημαίνει η Eurobank Equities σε ανάλυσή της, ωστόσο σημειώνει ότι ίσως υπάρξει μια στάση στο re-rating μετά το ράλι που προηγήθηκε. Η χρηματιστηριακή δίνει για τις τρεις μετοχές του κλάδου σύσταση αγορά, με τις τιμές-στόχους να βρίσκονται στο 1,63 ευρώ για την Alpha Bank, τα 5,01 ευρώ για την Εθνική και τα 2,47 ευρώ για την Πειραιώς

Παραμένουμε εποικοδομητικοί ως προς τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών για το 2023, παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων στην οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, το ακόμη επισφαλές διεθνές περιβάλλον και το πιο δύσκολο πολιτικό σκηνικό, σημειώνει.

Παρά τις προκλήσεις, η θεμελιώδης δυναμική για τον κλάδο είναι αρκετά σταθερή, με κυρίαρχη κινητήρια δύναμη το όφελος από την ανατιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, υπό το πρίσμα των αυξήσεων επιτοκίων και του όγκου. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ήταν ενδεικτικά αυτής της δυναμικής, με τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα (NII) να αυξάνονται κατά 10% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα κυρίως από τη διεύρυνση των περιθωρίων (ταχύτερη ανατιμολόγηση των δανείων) και την αύξηση των δανείων που παρέμεινε ισχυρή (+12% σε ετήσια βάση).

Αυξανόμενη εστίαση στο κόστος χρηματοδότησης: Το τέταρτο τρίμηνο του 2022 θα ενσωματώσει όλους τους θετικούς καταλύτες και συγκεκριμένα: 1) την ταχύτερη ανατιμολόγηση των δανείων έναντι των καταθέσεων, 2) την ακόμα ισχυρή αύξηση των δανείων, 3) το σχετικά χαμηλό κόστος που σχετίζεται με το MREL (έναντι μελλοντικών δαπανών για εκδόσεις 8-10 δισ. ευρώ που αναμένονται το 2023-24). Ως εκ τούτου, αναμένουμε να σηματοδοτήσει την κορύφωση σε επίπεδο NII καθώς τα επόμενα τρίμηνα θα επιβαρυνθούν από την αυξανόμενη μετακύλιση των υψηλότερων επιτοκίων στους καταθέτες, τον υψηλότερο όγκο εκδόσεων MREL και την πιθανή πίεση στα περιθώρια δανεισμού. Τούτου λεχθέντος, στα NII αναμένεται ισχυρή ανάπτυξη το 2023 (+14%). Εν τω μεταξύ, ο θερμότερος από το αναμενόμενο χειμώνας έχει αμβλύνει τους φόβους για κρίση φυσικού αερίου ενώ οδήγησε σε χαλάρωση της πληθωριστικής πίεσης, επισημαίνει. 

Διψήφιες αναβαθμίσεις κερδών ανά μετοχή (EPS): Αναμένεται 8,5-10,5% προσαρμοσμένη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) το 2023. Η Χρηματιστηριακή αύξησε σημαντικά τις εκτιμήσεις της για το 2022-24 (14%/18%/8% για το 2022-24), λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρό τρίτο τρίμηνο του 2022 και τις τελευταίες εξελίξεις (τάσεις NPE, πιο επιθετική πορεία επιτοκίων, καθοδήγηση διοικήσεων κ.λπ.). Τώρα αναμένεται ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα φτάσουν έως τις 250 μονάδες βάσης το 2023 (αφήνοντας περιθώρια για ανοδικό κίνδυνο, δεδομένης της συναίνεσης των οικονομολόγων που βλέπουν τα επιτόκια στο 3%), με την προκύπτουσα αύξηση του NII να υπερκαλύπτει το υψηλότερο κόστος που σχετίζεται με τα MREL και την ανοδική πορεία του κόστους κινδύνου (CoR).

Αύξηση τιμής-στόχου λόγω βελτιωμένης κερδοφορίας: Μετά την άνοδο του 2022, οι ελληνικές τράπεζες τελούν πλέον υπό διαπραγμάτευση (εκτίμηση 2023) με 0,55x της ενσώματης λογιστικής αξίας (TBV) ως σύνολο (συμπεριλαμβανομένης της Eurobank) και εξακολουθούν να έχουν discount 22% έναντι των ευρωπαϊκών ομολόγων τους (ενσωματώνοντας ουσιαστικά κόστος ιδίων κεφαλαίων 16% έναντι 12% για τις τράπεζες της ΕΕ).

Έτσι, η σχέση κινδύνου-ανταμοιβής φαίνεται θετική, δεδομένων των πιεσμένων αποτιμήσεων, ιδίως ενόψει της συνεχιζόμενης βελτίωσης των θεμελιωδών τους θέσεων (και της συσσώρευσης κεφαλαίων), της επερχόμενης αποεπένδυσης των συμμετοχών του κράτους και της πιθανής επιστροφής της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα το 2023.

Γι' αυτό η Eurobank Equities επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά» για όλες τις τράπεζες που καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι βραχυπρόθεσμα είναι πιθανό να παραμείνουν επιρρεπείς σε διακυμάνσεις στο επενδυτικό κλίμα, ειδικά ενόψει του γεγονότος «βασικού κινδύνου» για την Ελλάδα το 2023, δηλαδή  τις εκλογές στο 2ο τρίμηνο του 2023. Μέσα σε αυτό το διάστημα, μετατοπίζει την προτίμησή της στην Alpha Bank, λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία μεταξύ θεμελιωδών μεγεθών και αποτίμησης, ειδικά καθώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που εξακολουθεί να διαπραγματεύεται κάτω από τα προπολεμικά της επίπεδα, έχοντας υποαποδώσει σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v