Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alumil Rom: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο BSI

Από τις 8 έως τις 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Alumil Rom, θυγατρικής της Αλουμύλ Μυλωνάς, για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Ρουμανίας (BSI) με κύριο ανάδοχο την Alpha Finance Romania. Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο.

Alumil Rom: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο BSI
Από τις 8 έως τις 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Alumil Rom, θυγατρικής της Αλουμύλ Μυλωνάς, για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Ρουμανίας (BSI) με κύριο ανάδοχο την Alpha Finance Romania.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια μετοχές, ενώ θα διατεθούν 6.250.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,2 Ron, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 4,6 Ron ανά μετοχή.

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους επένδυσης στην εταιρία (risk factors) στο ενημερωτικό αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι του πληθωρισμού και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ζητήματα νομοθεσίας που σχετίζονται με τις όποιες διαφορές του ρουμανικού από το δίκαιο των χωρών της Ε.Ε. αλλά και ο κίνδυνος από τις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου της Ρουμανίας.

Οι κυριότεροι μέτοχοι της Alumil Rom είναι η Alumil Μυλωνάς που κατέχει ποσοστό 69,8%, ο κ. Μ Σωτηρίου που ελέγχει το 29,9%, ενώ ο κ. Γ. Μυλωνάς κατέχει άμεσα το 0,02% της εταιρίας.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 12,43 εκατ. Ron το 2005 και στα 14,3 εκατ. Ron (2,6 εκατ. ευρώ) το 2007. Στο α΄ εξάμηνου του τρέχοντος έτους τα καθαρά κέρδη της Alumil Rom προσέγγισαν τα 5,41 εκατ. Ron. Η Alumil Rom δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου και το 2005 απασχολούσε 261 εργαζομένους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v