Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Diversa: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ

Στα 2,52 ευρώ θα ανέρχεται η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Diversa, η οποία πραγματοποιεί την πρώτη παρουσίασή της στην Εναλλακτική Αγορά την 11η Ιουνίου 2010.

Diversa: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ
Στα 2,52 ευρώ θα ανέρχεται η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Diversa, η οποία πραγματοποιεί την πρώτη παρουσίασή της στην Εναλλακτική Αγορά την 11η Ιουνίου 2010.

Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας, μετά την αύξηση κεφαλαίου έχει ως εξής: ο κ. Κ. Κολοκοταράς 53,84%, ο κ. Π. Τσιμπίδας 30,27%, λοιποί μέτοχοι 5,90%, μέτοχοι ιδιωτικής τοποθέτησης 10%.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό, οι κίνδυνοι αφορούν στην εξάρτηση από τους μετόχους, την τάση της μόδας (γεγονός που εγκυμονεί τον κίνδυνο συσσώρευσης αποθεμάτων σε σημεία λιανικής πώλησης και οδηγεί σε έλλειψη ρευστότητας), στην εισαγωγή νέων ανταγωνιστών, καθώς ο κλάδος ρολογιών είναι αμιγώς εισαγωγικός, στην εποχικότητα και στη χαμηλή εμπορευσιμότητα της τιμής της μετοχής.

* Το πλήρες ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ της εταιρίας Diversa δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη: "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v