Το ενημερωτικό εισαγωγής της Ντεσπέκ Πολυμέσα

Από 3 έως 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές της Ντεσπέκ Πολυμέσα για την είσοδο της στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ, με την έκδοση 664.500 νέων μετοχών. Το εύρος τιμών ορίσθηκε μεταξύ 4,38 ευρώ - 4,80 ευρώ, ενώ το free float μετά την εισαγωγή θα ανέρχεται στο 21%.

Το ενημερωτικό εισαγωγής της Ντεσπέκ Πολυμέσα
Στο διάστημα από 3 έως 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές της Ντεσπέκ Πολυμέσα για την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας.

Η εταιρία θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση 664.500 νέων μετοχών, εκ των οποίων οι 633.000 θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή και οι υπόλοιπες 31.500 με ιδιωτική τοποθέτηση. Το εύρος τιμών εγγραφής στη διαδικασία του book-building καθορίστηκε από 4,38 ευρώ έως και 4,80 ευρώ ανά μετοχή.

Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης είναι η Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ.

H Ντεσπέκ Πολυμέσα προσδοκά από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, στην άντληση ποσού που θα κυμαίνεται μεταξύ 2,91 εκατ. ευρώ (991 εκατ. δρχ.) και 3,189 εκατ. ευρώ (1,087 δισ. δρχ). Τα κεφάλαια που αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την επέκταση της εταιρίας σε αγορές της Νοτιανατολικής Ευρώπης, στην εξαγορά - ίδρυση εταιρίας αμιγώς εκπαιδευτικών τίτλων, την παραγωγή Βιντεοπαιγνιδιών και την παροχή πλήρους σειράς πολυμέσων σε επιχειρήσεις μέσω συμμετοχής ή εξαγοράς εξειδικευμένης εταιρίας.

Σε ό,τι αφορά στην επέκταση στη Νοτιανατολική Ευρώπη, η Despec Multimedia αναμένεται να εκμεταλλευτεί τις σημαντικές συνέργιες με τον όμιλο Despec, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της VDDG θα διαθέτει παρουσία σε πάνω από 25 χώρες και ισχυρά δίκτυα διανομής και προώθησης προϊόντων στον τελικό καταναλωτή.

Η Ντεσπέκ Πολυμέσα αποτελεί μέλος του ομίλου Despec και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου (multimedia, interactive software) και στην εμπορία μέσων οικιακής ψυχαγωγίας (home entertainment).

Για το 2002 η εταιρία αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 22%, στα 3,67 δισ. δρχ. και των κερδών προ φόρων κατά 9,1% στα 335 εκατ. δρχ. Τα EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 15,7% στα 575 εκατ. δρχ.

Κατά τη χρήση του 2001 ο κύκλος εργασιών της Ντεσπέκ Πολυμέσα διαμορφώθηκε σε 2,873 δισ. δρχ. έναντι 2,24 δισ. δρχ. την προηγούμενη χρήση. Ταυτόχρονα τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 10,1% και ανήλθαν σε 290 εκατ. δρχ. Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν σε 492 εκ δρχ από 439 εκατ. δρχ κατά τη χρήση του 2000.

Η εταιρία, εκτός των δικών της προϊόντων που διαθέτει στην αγορά αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και διανέμει προϊόντα μεγάλων διεθνών κατασκευαστών προϊόντων πολυμέσων όπως οι Eidos, Konami, Saitek, Wanadoo, Microsoft (X-BOX), SONY (Playstation) κ.α ενώ στην εγχώρια αγορά διαθέτει διευρυμένο δίκτυο με πελάτες όλες τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης όπως Γερμανός, Mutlirama, Microland, Πλαίσιο, Carrefour, Max Stores, Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου, Παιγνίδια Μουστάκας, Κου-Κου, Εικόνα Ήχος κ.α.

Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την αύξηση θα ανέρχεται σε 2,78 εκατ. ευρώ, ενώ βασικός μέτοχος της εταιρίας θα παραμείνει η Ντεσπέκ Ελλάς με 39,5%. Στο 33,2% θα ανέλθει η συμμετοχή του Ροδόλφου Οντόνι, στο 6,3% η συμμετοχή του Α. Πανώριου, ενώ στο 21% θα διαμορφωθεί η συμμετοχή του επενδυτικού κοινού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v