ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου (Ορθή επανάληψη

Βλέπετε συνημμένα την ανακοίνωση για το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019 όπως τροποποιήθηκε όσον αφορά στην ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το χρονοδιάγραμμα διανομής μερίσματος χρήσης 2018 της Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v