Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020:    

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 Δευτέρα  31 Αυγούστου  2020  

Ανακοίνωση Οικ. Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2020 
Tετάρτη 30  Σεπτεμβρίου 2020 

 

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2019.  

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.  

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.proodeftiki.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.athexgroup.gr).  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v