Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

TRASTOR: Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 30.06.2020

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. («Εταιρεία») σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8/259/19.12.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προχώρησε σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 30.06.2020.

Η Εταιρεία, εντός του 1ου εξαμήνου του 2020 υλοποίησε 4 νέες επενδύσεις (γραφειακοί χώροι και logistics) και ενσωμάτωσε στο χαρτοφυλάκιο της 4 ακίνητα τα οποία προήλθαν από τη συγχώνευση των κατά 100% τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών.

Επιπλέον, εντός του 1ου εξαμήνου του 2020, η Εταιρεία σύνηψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης για το ακίνητο επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80. Ως εκ τούτου, η συνολική αξία αποτίμησης των 63 επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας την 30.06.2020, ανερχόταν στα 271,0 εκ. ευρώ έναντι 163,6 εκ. ευρώ των 50 επενδυτικών ακινήτων, κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Εταιρεία συνεχίζει δυναμικά να επενδύει σε αξιόλογα ακίνητα προστιθέμενης αξίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v