Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι: O κύριος Μιχαήλ Βλατάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, προέβη στις 22/10/2020, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας 7450,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v