Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΑΜΚ στη θυγατρική Agripolyane

Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και το
επενδυτικό κοινό ότι για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της θυγατρικής της εταιρείας
AGRIPOLYANE που εδρεύει στην Γαλλία, πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ποσού 4.000.005 ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό της πλάνο μέρος του
οποίου περιλαμβάνει την αγορά ακινήτου συνολικής έκτασης 62,4 στρεμμάτων με κτίρια
24.950 τ.μ. που στεγάζουν τις εγκαταστάσεις της και μέχρι τώρα ενοικίαζε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v