Αφοί Κορδέλλου: Διμερής σύμβαση με Εθνική Τράπεζα

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 25.06.2021
υπογράφηκε η διμερής σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα, η οποία διέπεται από την οριστική
συμφωνία (Head of Terms) που είχε συναφθεί με τις Τράπεζες Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και
Πειραιώς την 31.07.2019, για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων.
Οι διμερείς συμβάσεις με τις υπόλοιπες πιστώτριες τράπεζες έχουν ήδη υπογραφεί, συνεπώς
ολοκληρώνεται και τυπικά η συμφωνία της 31.07.2019, η οποία περιλαμβάνει τη μακροπρόθεσμη
διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και τη μείωση του χρηματοοικονομικού της
κόστους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v