Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2021

 

ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ 17/12/2021

 

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για την τακτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού της Ημερολογίου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, που έχει ως ακολούθως:

  1. Παρασκευή 17/12/2021: Ημερομηνία έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για την απόφαση υπέρ της διανομής κερδών στους μετόχους από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, συνολικού ποσού 2.271.300,00 ευρώ ή 0,339 ευρώ / μετοχή (μεικτό ποσό).
  2. 22/12/2021: Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος
  3. 23/12/2021:  Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των κερδών, ήτοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι από τους.
  4. 28/12/2021: Ημερομηνία έναρξης καταβολής των κερδών.

Κατά τα λοιπά δεν υφίσταται άλλη τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2021 της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος.

Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v